Tko je Damir Đug kandidat za gradonačelnika Bihaća

Damir Đug je rođen 18.04.1958 godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Bihaću. U Zagrebu je završio Ekonomski fakultet 1981. godine. U periodu školske 1976-1978 godine radio je kao vanredni asistent na Višoj ekonomskoj školi u Bihaću iz predmeta Javne i kreditno monetarne finansije. Na ekonomskom fakultetu u Zagrebu odslušao je postdiplomski studij iz oblasti međunarodne ekonomije i imao studentsko putovanje u SAD sa posjetom najvećih ekonomskih institucija u Njujorku (Svjetska berza Federalne rezerve na Volstritu, Univerzitet u Njujorku, Siti banka i Ujedinjene nacije) i Vašingtonu (Svjetska Banka, MMF i Bijela kuća). Zbog agresije na BiH prekinuo je postdiplomski studij.

Zbog povoljnijih financijskih uslova na Univerzitetu za poslovi inženjering i menadžment u Banja Luci upisao je 2007. godine postdiplomski studij, na kojem je 10.07.2009. godine uspješno odbranio magistarski rad sa nazivom “Uticaj menadžmenta lokalne zajedice na porast zapošljavanja”.

Učestvovao u timu za pisanje “Strategije razvoja općine Bihać” i “Strategije razvoja USK-a”. U okviru projekta UNDP-a 2001.godine u organizaciji EDA Bihać bio je dio tima na realizaciji projekta UNDP-a “Kako započeti biznis” i “Kako usavršiti biznis” u Travniku, Novom Travniku i Bugojnu. Učestvovao u realizaciji međunarodnog projekta “Zlatni put meda” za općine Hrvatska Kostajnica, Prijedor, Sanski Most i Bihać.

Kao autor naučnog teksta “Institucionalna efikasnost u razvoju Turističko rehabilitacionog centra Gata” i koautor dva objavljena naslova “Svjetska berzanska kretanja kao determinanta kretanja na Sarajevskoj berzi” i “Regionalne razvojne agencije u Bosni i Hercegovini” na Konferenciji sa međunarodnim učešćem sa temom “Perspektive ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine” u organizaciji Visoke škole “Koledž za industriski i poslovni menadžment” s pravom javnosti Bosanska Krupa u junu. 2010. godine kojom prilikom je izdat Zbornik radova.

Učestvovao na VI Simpoziju i Godišnjoj konferenciji Instituta internih revizora Bosne i Hercegovine u Dubrovniku od 14.-16.04.2011. godine kao predavač sa temom “Interna revizija kao podrška menadžmentu u efikasnijem upravljanju razvojem lokalne zajednice”.

Učestvovao na XI Simpoziju i Godišnjoj konferenciji Instituta internih revizora Bosne i Hercegovine u Dubrovniku od 30.31.03 do 01.04.2017.godine kao predavač sa temom “Dodavanje vrijednosti interne revizije u lokalnim zajednicama sa konkretnim primjerima i ekonomskim pokazateljima”.

Radno iskustvo:

 26.01.1982.-31.12.1991.

Tekstilni kombinat “Kombiteks”

Pripravnik, ref. za istraživanje tržišta,

ref. za izvoz, pomoćnik direktora interne

banke i komercijalnog direktora

 01.12.1993.-11.11.1994.

Skupština Okruga Bihać

Načelnik opštih i zajedničkih poslova

 12.11.1994.-14.12.1995.

Mobilisani borac ARBiH

 15.12.1995.-10.05.1996.

D.D.“SANITEKS” Velika Kladuša

Generalni direktor

 07.08.1996.-18.05.2001.

Porezna uprava Ispostava Bihać

Inspektor porezne uprave,

načelnik Porezne uprave Ispostave Bihać

 19.05.2001.-21.07.2009.

Općina Bihać

pomoćnik općinskog načelnika za

finansije, budžet i računovodstvo,

viši stručni saradnik za razvoj

 22.07.2009.-do danas

Grad Bihać

Stručni savjetnik – interni revizor,

Načelnik Službe za internu reviziju Grada Bihaća

Sportske aktivnosti:

U toku gimnazije trenirao je za atletski klub Željezničar iz Sarajeva te osvajao medalje širom BiH i bivše Jugoslavije (Sarajevo, Banja Luka, Novo Mesto, Karlovac, Gospić). Na malim olimpijskim igrama BiH, osvaja srebrenu medalju za fizičku spremnost.

U toku studija trenirao je taekwando i karate u KK Vrapče, Zagreb. Nakon agresije na BiH obnaša funkciju predsjednika upravnog odbora Karate Kluba Bihać. Student učitelja Šefketa Nakića – Šefko te nosilac zvanja crni pojas iz karatea.