U toku su pripreme za privremeni Prihvatni centar za migrante “Lipa”

Bihać

Crveni križ grada Bihaća je zajedno sa Federalnom Civilnom zaštitom uključen u pripremanje kampa Lipa.

Crveni križ grada Bihaća trenutno postavlja šatore, a u narednom periodu će vršiti podjelu hrane, odjeće te pružati neophodnu prvu pomoć.

Kamp “Lipa” se nalazi između Bosanskog Petrovca i Bihaća.