UNBI: Online nastava vrednovat će se kao izvedena nastava

UNBI
– Prema novoj odluci MONKS USK, nastava na UNBI će se odvijati online putem informacionog sistema i drugih raspoloživih elektronskih platformi

BIHAĆ, 18.marta – Nastava na Univerzitetu u Bihaću odvijat će se online korištenjem informacionog sistema Univerziteta, ali i korištenjem drugih raspoloživih elektronskih kanala kao što je internet, e-mail i Viber, stoji u novoj odluci Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK.

Prema istoj odluci, rad studenata intenzivirat će se putem izrade seminarskih radova, zadaća, grafičkih radova, koje će studenti nastavnicima i saradnicima dostavljati elektronski.

Konsultacije će se obavljati elektronskim putem prema ranije određenim redovnim terminima objavljenim i na web stranici univerziteta. Svoj posao nastavnici mogu obavljati iz raspoloživog kabineta na fakultetu, ali i iz drugih prostorija gdje je dostupna online komunikacija i gdje za to postoje tehničke mogućnosti.

Nastavno-naučna vijeća i Senat sjednice će se održavati elektronskim putem, a bit će razmatrani samo materijali hitne prirode. Valja napomenuti da će se ovaj vid nastave, vrednovati kao izvedena nastava.