Usvojena rezolucija protiv organizovanja srbijanskog referenduma na teritoriji Kosova

Skupština Kosova je na vanrednoj sjednici usvojila Rezoluciju protiv organizovanja srbijanskog referenduma o ustavnim promjenama u oblasti pravosuđa 16. januara na teritoriji Kosova.

Za rezoluciju je glasalo 76 prisutnih poslanika. Nije bilo glasova protiv i uzdržanih, ali u sali nije bilo srpskih poslanika. Sjednici nisu prisustvovali ni poslanici opozicione Demokratske partije Kosova, mada je ta partija podržala odluku Vlade da se ne dozvoli održavanje refernduma.

 

Premijer Kosova Albin Kurti, na čiji zahtjev je održana vanredna sjednica Skupštine, na početku je predstavio rezoluciju od osam tačaka kojom se Skupština izjašnjava protiv održavanja srbijanskog refernduma na teritoriji Kosova kako se ne bi ugrozio suverenitet i ustavni poredak Kosova.

 

Rezolucijom se naglašava da je ustavna obaveza da se odbrani suverenost zemlje, ali da se mora ispoštovati i pravo građana s dvojnim državljanstvom da glasaju. Kurti je je rekao da se sprečavanjem održavanja referenduma koji organizuje Srbija ne krši pravo glasa nikome, već se samo poštuju kosovski Ustav i zakoni, dok građani kosovski Srbi mogu da glasaju putem pošte ili u Kancelariji za vezu Beograda u Prištini.

 

“U Republici Kosovo, osnovna prava i slobode važe za sve građane. Jednako važe i kada je u pitanju pravo glasa. Isto važi i kada je riječ o pravu glasanja na referendumu koji će održati Srbija, garantuje se nevećinskoj srpskoj zajednici na osnovu Ustava i zakona koji je na snazi u Republici Kosovo, ali ostvarivanje ovog prava mora da se vrši pod okriljem naših pravnih normi“, rekao je Kurti.