Ajdinović: Na graničnim prelazima u FBiH izdato 20.157 rješenja o izolaciji

“FUIP nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa u FBiH u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH i FBiH“, naglasio je Ajdinović.

Podsjetio je da je od 15. marta 2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, FUIP rasporedila inspektore iz svih deset inspektorata na granične prelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH preko FBiH.

“Zaključno s danom 30. 3. 2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prelazima izdali su ukupno 20.157 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana“, istakao je Ajdinović.

Dodao je da je nadzorima i mjerama, prema do sada dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.436 lica – državljana BiH s prebivalištem u Republici Srpskoj koji su u BiH ušli preko graničnih prelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu RS na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 249 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

“Mjere iz 1.671 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori danas je isteklo, čime je do sad za ukupno 5.839 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana“, kazao je Ajdinović i dodao:

“Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.“

Ajdinović naglašava da kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu FUIP-u do sada dostavljeno ukupno 295 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja lica.

“Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 30. marta na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio devet inspekcijskih nadzora i sedam kontrolnih nadzora, te podnio šest prekršajnih naloga u iznosu od 4.450 KM. Kod dva subjekta nadzora utvrđeno je povećanje cijene s liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena godine“, navodi Ajdinović.

On pojašnjava da je u periodu od 15. do 30. marta 2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno 117 inspekcijskih nadzora, te 133 kontrolna nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podneseno je ukupno 114 prekršajnih naloga u iznosu od 209.350 KM. Kod 133 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

“Povećanje cijena artikala s liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena brašna, ulja, riže, kvasca, povrća, voća, zaštitnih maski, sredstava za dezinfekciju…, je do sada evidentirano kod ukupno 19 subjekata nadzora“, zaključio je direktor FUIP-a.

Izvor vijesti: haber.ba