Alen Zulić napokon na čelu “Nacionalnog parka Una”

Prije godinu dana, kada sam preuzeo poziciju gradonačelnika, sa svojim prvim saradnicima razgovarao sam na temu turizma kao šanse za razvoj našeg grada. Činjenica da unatoč prirodnom potencijalu, nakon toliko godina nemamo završenu putnu konunikaciju do dvije najposjećenije mikrolokacije, Štrbački buk i Martin Brod, te osnovnu infrastrukturu poput parkinga, mokrih čvorova ili svlačionica za raftere na tim lokacijama, zvučala je obeshrabrujuće. Tako trivijalna, a tako golema stvar za mali Budžet kao što je Gradski.

Međutim, desilo se da smo došli u situaciju da imamo određen politički uticaj kada je bio u pitanju Rebalans Budžeta FBIH za prošlu godinu, te smo iskoristili tu priliku da delegiramo, između ostalog, ta dva projekta. Nastavak izgradnje lokalnog puta Ćelije – Štrbački buk i nastavak izgradnje regionalne ceste K. Vakuf – M. Brod. Zahvaljujući istrajnosti naših zastupnika, uspjeli smo, što je predstavljalo tek početak administrativnih procedura. Izrada aplikacije sa troškovnikom, Odluka Vlade o utrošku, te na koncu doznaka sredstva; Gradu za lokalni put Ćelije – Š. Buk, a Kantonu za regionalni put K. Vakuf – M.Brod.

Sada slijedi postupak javne nabavke za izgradnju koji će za put Ćelije – Š. Buk provoditi Nacionalni park – za šta smo danas potpisali Sporazum, te postupak izdavanja dozvola, javnog interesa i eksproprijacije – koje će provoditi Grad. Slične potupke bi trebala provesti i Direkcija regionalnoh cesta USK kada je u pitanju spoj regionalne ceste K. Vakuf – M. Brod.

Iako se sve ukupno čini sporo, iako bi bilo logično da je sve to završeno prije mnogo godina, ako svemu navedenom dodamo i činjenicu da se na narednoj sjednici Federalnog parlamenta usvaja Odluka o pristupanji izradi regulacionog plana za lokalitet Štrbačkog Buka, ipak, mogu reći da u samo godinu dana imamo značajne pomake na tom polju.
Nastavit ćemo u tom smjeru dok ne osiguramo bar osnovne uvjete koje jedna turistička destinacija mora imati.