Amidžić: Laž je da je NP istjeran iz gradskog prostora; umjesto 10 godina kirije pitanje smještaja uprave NP moglo se trajno riješiti

S obzirom da je u sinoćnoj on-line emisiji kandidat za gradonačelnika grada Bihaća, valjda u cilju opravdanja zašto se direkcija JP NP Una nalazi tamo gdje se nalazi, iznio jednu laž – da je Grad Bihać istjerao NP iz prostora u kojem se danas nalazi TZ Bihać.  

 

Kao indirektni sudionik tih procesa, smatram se dužnim javnosti reći istinu.

 

S obzirom da me Gradsko vijeće prilikom osnivanja TZ Bihać, krajem 2018. godine imenovalo ovlaštenim zastupnikom za njenu registraciju i ostale poslove vezane za osnivanje, lično sam kontaktirao direktora JP NP Una i objasnio mu da Grad u skladu sa Zakonom o turizmu USK osniva svoju Turističku zajednicu i da je tendencija da se vrati u prostor u kojem se u prošlosti i nalazila stara TZ Bihać.

 

Kako TZ Bihać u tom periodu osnivanja nije imala zaposlenih, a u planu je bilo zapošljavanje samo jedne osobe, LIČNO sam predložio direktoru Muliću da TZ i NP zajednički koriste taj prostor, odnosno JP NP “Una” i dalje nastavi koristiti info pult, a da se TZ Bihać ustupi jedina kancelarija koja se nalazi u tom prostoru.

 

Smatrao sam da bi to išlo u prilog uskoj saradnji te dvije javne institucije, međutim, direktor je meni lično rekao da misli da nije moguće da dva pravna lica budu smještena u jednom objektu, što je meni u tom trenutku izgledao kao izgovor ili odgovor da ne prihvata takav prijedlog, bez da je i razmotrio takvu mogućnost.

 

Danas taj isti prostor zajednički koriste TZ i Turistički klaster Una-sana, tako da dva pravna lica ipak mogu biti pod jednim krovom, ukoliko se to želi.

 

S obzirom da JP NP Una, odnosno direktor, nije odgovarao na takav prijedlog, Grad je nastavio sa procesom useljenja novoosnovane TZ Bihać – gradske ustanove, u gradski prostor, da bi direktor sinoć rekao da je JP NP ISTJERANO. Uposlenici i jedne i druge ustanove znaju o kakvom neuslovnom prostoru se radilo i tad i danas.

 

Sjećam se i priče još iz 2014. godine o kupovini nekretnine i preseljenju direkcije JP NP Una u Kulen Vakuf i da takav prijedlog stoji i u Master planu razvoja turizma u NP Una. Ne znam zašto to danas nakon 11 godina nije realizirano, i zašto se o tome više ne priča, ali je sigurno da je u tom periodu na kirije potrošeno dovoljno sredstava da se pitanje sjedišta NP Una moglo trajno riješiti i da se konstantno krivac ne traži u drugom.

 

Na koncu, kao direktor TZ Bihać mogu reći da i danas stoji prijedlog i mogućnost da JP NP Una koristi taj info pult zajedno s TZ i Klasterom, jer svi zajedno moramo i trebamo raditi u interesu razvoja turizma, ali čini mi se da je nekad nekom njegov ego veći od općeg interesa.

 

Za kraj, ovakva dopisivanja su kontraproduktivna, uvijek sam javno hvalio sve što ima veze sa našim turizmom, a privatno kritikovao, jer sam mišljenja da je turizam privredna grana kojoj treba pozitivan ambijent, a nikako ne smije postati dio političkog folklora.

 

Uprkos tome, nekad je, a izgleda i sve češće, zarad istine potrebno reagovati, pa kako god to zvučalo ili izgledalo!