Ašura – priča koja je davno počela, ali još nije završena

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islam nas uči da je borba između istine i laži, između upute i zablude, između dobra i zla konstantna, ali neizbježan rezultat te borbe je da istina u konačnici pobjeđuje i širi se, a da laž gubi i propada, kao što je objavljeno: ”Istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane.” (El-Enbija’, 18.)

Koliko god laž i zabluda bila moćna i koliko god se njezini sljedbenici uzoholili na zemlji, njima je Allah odredio dan poraza i poniženja, dan u kojem će istina konačno trijumfirati i u kojem će se radovati iskreni vjernici.

Dan Ašure, koji pada 10. muharrema, je upravo jedan od blagoslovljenih dana u kojem je Allah, dželle šanuhu, pomogao potlačenoj i obespravljenoj skupini u društvu, moćnom i jasnom pobjedom koja je ovjekovječena u kur’anskim ajetima koji će se učiti do Sudnjeg dana.

To je dan u kojem je Uzvišeni Allah pomogao Svoje iskrene robove, uništivši faraona i njegovu vojsku, a spasivši Musaa, alejhi selam, i njegov narod koji je vjerovao u Allaha i slijedio Njegovu poslanicu koju je objavio Musau, alejhi selam.

Uzvišeni Allah naredio je Musau, alejhi selam, da opomene i podsjeti Benu Izraelćane na ovaj veliki dan, objavivši: ”I Musaa smo poslali s dokazima Našim: ‘Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!’ To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan.” (Ibrahim, 5.)

A to, po mišljenju Katade, Mudžahida i mnogih drugih mufesira, znači: ”Rekli smo Musau, alejhi selam: ‘Pozovi ih u dobro, da bi iz tmine izašli na svjetlo, iz tmine nevjerovanja, neznanja i zablude, u svjetlo znanja, vjere i upute.’ ”I podsjeti ih na Allahove dane”, tj. na Njegovu pomoć i blagodati koje im je podario, izvođenjem iz faraonovog ropstva, tlačenja i zuluma, i spašavanjem od faraona njegovim utapanjem u moru, te razdvajanjem mora i spuštanjem mane i prepelica, i darivanjem mnogih drugih blagodati.

U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da je to bilo na dan Ašure, desetog muharrema, kao što se navodi u predaji od Ibn Abbasa, radijallahu anhu: ”Kada je Allahov Poslanik stigao u Medinu, zatekao je Jevreje da poste dan Ašure, pa je upitao: ‘Šta je ovo?’

Rekli su: ‘Ovo je veličanstven dan  u kojem je Uzvišeni Allah spasio Musaa, alejhi selam, i njegov narod od njihovog neprijatelja, pa ga je Musa, alejhis-selam, postio iz zahvalnosti Allahu.’

Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Mi smo preči Musau od vas’, pa je postio taj dan i naredio muslimanima da ga poste.” (Buharija i Muslim)

A u predaji od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, navodi se da je on rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored skupine Jevreja koji su postili dan Ašure, pa je upitao: ‘Zašto postite ovaj dan?’ Odgovorili su: ‘Ovo je dan u kojem je Allah spasio Musaa, alejhi selam, i Benu Izraelćane od faraona, a potopio faraona, i ovo je dan u kojem se Nuhova, alejhi selam, lađa zaustavila na brdu Džudijj nakon općeg potopa, pa su Musa, alejhi selam, i Nuh, alejhi selam, postili ovaj dan iz zahvalnosti Allahu, dželle šanuhu.’ Na to je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ja sam preči Musau, alejhi selam, od vas’, pa je postio taj dan i naredio je muslimanima da ga poste.” (Imam Ahmed u Musnedu, IV/299.)

Dakle, dan Ašure je sjećanje koje u dušama oživljava uzroke pobjede, a ne sjećanje na nevolje, tugu, iskušenja i krize.

Dan Ašure nije sjećanje na događaj koji se neće ponoviti, niti znak koji se više neće dogoditi, jer, Svemoćni Allah, Koji je spasio Musaa, alejhi selam, spasio je također i Nuha, Ibrahima, Saliha, Huda, Junusa, Isaa i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Spasio je Musaa, alejhi selam, od morskih valova, od faraona i od svega što je posjedovao taj silnik. Štaviše, Musa, alejhi selam, rastao je u faraonovoj blizini, u njegovoj palati, i Allah je htio da faraonova smrt i propast bude u njegovim vlastitim rukama i pred njegovim očima.

Dan Ašure je sjećanje na velika islamska osvajanja koja su započela još sa prvom objavom u Mekki, gdje je zasjalo svjetlo Allahove istine, svjetlo islama, a zatim se proširilo diljem zemaljske kugle i obasjalo srca miliona ljudi s kraja na kraj svijeta.

Dan Ašure je sjećanje na dane muslimanske slave i ponosa, koje iznova ulijeva nadu i pouzdanje u Allaha, dželle šanuhu, i Njegovu pomoć i pobjedu onima koji dosljedno slijede Allahovu uputu i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ašura je također podsjećanje da se postom približimo Uzvišenom Allahu, da Novu hidžretsku godinu započnemo čisti od grijeha, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Nadam se da će Allah za post na dan Ašure oprostiti grijehe od prošle godine.” (Muslim)

Ali isto tako da s optimizmom, radošću i odlučnošću nastavimo čvrsto koračati stazom islama i činiti dobra djela u ime Allaha, te da damo sve od sebe da se stanje u našem društvu i u našem narodu popravi i promijeni nabolje.

A to znači da je Ašura zapravo priča koja je davno počela, ali još nije završena.   

Izvor vijesti: saff.ba