“B4 U USK: Sinergija Vlasti i Obnova za Unsko-sanski Kanton”

“B4 U USK: Sinergija Vlasti i Obnova za Unsko-sanski Kanton”“Održan zajednički radni sastanak zastupnika stranaka koje čine B4 u USK (SDP-Narod i Pravda, Naša stranka i Pomak) – Trojka + s ciljem prenošenja sinergije vlasti s viših nivoa na Unsko-sanski kanton.

 

📑Zaključci jučerašnjeg sastanka B4 (SDP, Narodi i Pravda, Pomak i Naša stranka), održanog 02.09.2023. godine u Bihaću:

 

1. U gradovima i općinama gdje B4 ima većinu ili svoje načelnike/gradonačelnike, odmah ćemo objaviti prioritete projekata i one za koje već imamo sve potrebne dozvole i dokumentaciju. Spremni projekti će krenuti u realizaciju što prije, kako bismo iskoristili planirana sredstva.

2. Gradonačelnici i načelnici općina gdje B4 sudjeluje u vlasti trebaju pripremiti više projekata za Vladi FBiH, pribaviti dozvole i pripremiti ih za realizaciju, kako bismo mogli tražiti sredstva iz budžeta FBiH za narednu godinu, koja će pratiti potrebe i pripremljene projekte.

3. Sve aktivnosti, od alokacije sredstava, dokumentacije i dobivanja dozvola do same realizacije projekata, pratit ćemo putem zajedničke platforme B4. Ove aktivnosti će se objavljivati i predstavljati isključivo kao rad i rezultati B4 – Trojka + na nivou USK i Federacije, kako bismo spriječili političku zloupotrebu i prikupljanje političkih poena od strane kantonalnih vlasti na račun našeg rada.

4. Prilikom izrade projekata za aplikaciju Vladi FBiH, predstavit ćemo ne samo infrastrukturne projekte (izgradnja saobraćajnica, cesta itd.), već i projekte koji će poticati razvoj različitih grana privrede i doprinijeti revitalizaciji ekonomije.

5. Posebnu pažnju posvetit ćemo učestalim uznemiravanjima građana od strane određenih političkih stranaka centara moći iz oba entiteta BiH, koji sve češće zloupotrebljavaju određene trenutke iz prošlosti, vjerovatno sa ciljem da uznemiravanjem građana prikupe glasove i politički profitiraju. Također, radit ćemo na smirivanju tenzija između različitih struktura naroda i političkih stranaka te ćemo građane redovno informirati sa tačnim sigurnosno bezbedonosnim informacijama.”

6. “ B4 u USK intenzivirat će razgovore sa potencijalnim partnerima kako bi stvorio većinu u Skupštini Unsko-sanskog kantona i omogućio implementaciju niza projekata koji će koristiti Unsko-sanskom kantonu i lokalnim zajednicama. 🔹Naša misija je osigurati da svi građani USK osjete napredak i direktnu podršku sa viših nivoa vlasti, kako bismo nadoknadili godine zapostavljanja i nepravde koje smo pretrpjeli zbog nebrige viših nivoa vlasti.🇧🇦 🏛️ #USK #BlokB4