BHRT: Bili smo prinuđeni na ovaj potez kojim štitimo dostojanstvo i egzistenciju naših zaposlenika

Ističu kako je “jasno da se oba javna emitera, i BHRT i RTVFBiH, nalaze u specifičnoj situaciji kada je u pitanju RTV taksa kao najihov glavni prihod ali je evidentno da, navode, RTVFBiH redovno svojim zaposlenicima isplaćuje plaće i sve naknade jer je od 2017. godine nezakonito prisvojila, pored pripadajućih, i 25% takse sa teritorije Federacije koja po Zakonu pripada RTRS-u čime je naplatila više od 20 miliona KM nego što joj pripada”.

“Još jednom, zbog javnosti, naglašavamo da BHRT „nije oprostila“ dug RTRS-u od 80 miliona KM, naprotiv, ne odustajemo od sredstava od RTV takse koji nam duguje ta entitetska radio televizija, što je predmet više sudskih procesa, o čemu je javnost u više navrata obavještavana. Da još jednom pojasnimo, član 23. Zakona o javnom rtv sistemu BiH precizira da BHRT-u pripada 50% prikupljene RTV takse sa cijele teritorije BiH, a entitetskim emiterima po 25%. U Saopćenju RTVFBiH se navodi da je ugrožena njihova osnovna djelatnost i da se ovom mjerom uskraćuje ustavno pravo građana na informiranje. Upravo vodeći računa o pravu na informiranje građana, u ovoj fazi, omogućili smo da produkcija BHRT-a radi za Vijesti i Dnevnik RTVFBiH, a obaveza menadžmenta te kuće je bila da osigura uvjete za rad s obzirom na to da su na vrijeme upozoreni da će mjere biti uvedene. Ovim mjerama, BHRT ne krši ničije pravo na rad pa ni radnicima RTVFBiH, ali to je pitanje za menadžment RTVFBiH što nije poduzeo sve aktivnosti kako bi osigurao uvjete za rad svojim radnicima. Ovim mjerama, samo štitimo prava zaposlenika BHRT-a koji rade za potrebe RTV FBiH i koji za taj rad treba da budu plaćeni, a nisu jer RTVFBiH ne izmiruje svoje obaveze za pružene usluge. I na kraju, napominjemo da se Poslovodni odbor BHRT-a teško odlučio na ovakvu mjeru, što potvrđuju i četiri upozorenja koja smo poslali RTVFBiH ali jednostavno, zbog dostojanstva i egzistencije svih uposlenika BHRT-a i opstanka naše kuće, bili smo prinuđeni donijeti odluku o privremenoj obustavi usluga”, navodi Poslovodni odbor BHRT-a.

Poručuju da će BHRT nastaviti sa pružanjem usluga RTVFBiH odmah po izmirenju prethodno navedenih dugovanja, prenosi n1.

Izvor vijesti: haber.ba