Danas je Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća održao sastanak sa predstavnicima privatnih vrtića sa područja Bihaća

Danas je Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća održao sastanak sa predstavnicima privatnih vrtića sa područja Bihaća, kako bi razgovarali o inicijativi o sufanaciranju djece koja borave u privatnim vrtićima. 

 

 

 

„Sastali smo se kao bi obavili razgovore sa predstavnicima privatnih vrtića na području grada a da onda zajednički sa inicijativom idemo prema resornom ministarstvu. Tim prije što budžet Kantona još uvijek nije usvojen i ovo je prilika da na vrijeme obavijestimo i ministarstvo i zastupnike u Kantonalnoj skupštini da računaju sa ovom inicijativom“, rekao je Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.

 

 

 

Zajednička inicijativa vrtića i Grada Bihaća će se dostaviti Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona, čija je to i nadležnost, a cilj je pokušati osigurati subvencioniranje razlike u cijeni za djecu koja pohađaju privatne vrtiće zbog ograničenosti kapaciteta javnih vrtića kako bi se svoj djeci predškolsog uzrasta u Bihaću i USK osigurao jednak tretman.

 

 

 

„Naš zahtijev je da se sufinansiraju djeca koja borave u privatnim preškolskim ustanovama zato što je cijena različita. S tim bi se izjednačila cijena u javnom sektoru i kod nas u privatnom. Odnosno, tražimo od resornog ministarstva da oni sufinansiraju roditelje čija djeca borave u našim ustnovama a time bi mi sa svojom cijenom išli nešto ispod ekonomske, tako da se ujednači ta cijena sa cijenom vrtića u javnim ustanovama“, naglasila je Sanja Muminović, koordinator privatnih predškolskih ustanova Unsko-sanskog kantona.

 

 

 

Grad Bihać je prethodno putem javnog poziva kroz projekat “Bihać grad djece” također, u skladu s budžetom planiranim za ovu godinu, finansijski podržao rad svih vrtića.