Edita Velić, komandantica Štaba CZ BPK: Sva posljednja testiranja su negativna, radimo dobar posao

Velić vjeruje da 23 negativna posljednja testa odražavaju da nema kontaminacije zdravstvenih ustanova.

U Goraždu je 6 oboljelih, sve iz jednog klastera vezanog za Ginex, da li se moglo efikasnije djelovati?

U ovoj borbi je važna saradnja osoba koje su pozitivne na virus, kao i svih građana, kako bi se što preciznije locirali svi mogući kontakti i smanjila mogućnost širenja virusa. Ljudi različito reagiraju na mogućnost da su zaraženi, i to je razumljivo, ali je u ovom trenutku iskrenost ključna i zaštiti građana. S obzirom da se borimo sa nevidljivim neprijateljem, smatram da smo poduzeli sve što je bilo u našoj moći u momentu saznanja za prvi slučaj koronavirusa u BPK Goražde.

Procjene epidemiologa

Opravdan je strah za stanje u Domu zdravlja nakon što je vozač obolio, koje se mjere poduzimaju po tom pitanju?

Kada su potvrđeni rezultati i utvrđeno da je vozač Doma zdravlja pozitivan na koronavirus, urađena je protivepidemiološka dezinfekcija svih prostorija i vozila u ovoj ustanovi. Procjene epidemiologinje do sada su bile ispravne i vjerujem da će, ukoliko bude potrebe, za Dom zdravlja biti novih preporuka. Svima nam je cilj spriječiti mogućnost pojave virusa među medicinskim osobljem. Ohrabruje nas činjenica da su posljednja 23 urađena testiranja negativna.

Svi zagovaraju šire testiranje, koliko BPK Goražde ima testova i hoćete li nabavljati nove i kako?

BPK Goražde u ovome trenutku raspolaže sa 286 testova. Kantonalna bolnica u fazi je nabavke još 100 testova. Ima i još nekih pregovora za dodatne podloge. Svakodnevno se vrše testiranja. Epidemiologinja radi naporan i težak posao. Do sada su njene procjene bile tačne.

Zdravstvene ustanove u BPK Goražde se susreću sa nedostatkom liječnika, šta se može uraditi na mogućem pojačanju?

U ovome trenutku je, čini mi se, teško naći liječnika – posebno epidemiologa ili infektologa. Član Kantonalnog štaba civilne zaštite, Dr Frašto, koordinira aktivnostima okupljanja liječnika i medicinskog osoblja koji bi mogli pomoći u ovoj situaciji. Već smo stupili u kontakt sa infektologom, i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati infektologa bez kojeg bolnica radi već dugo vremena.

U Kantonalnom štabu Civilne zaštite su uglavnom političari, koliko se uvažava struka i koliko ste otvoreni za sugestije sa strane?

Nastojali smo uključiti sve aktere koji mogu dati doprinos u zaštiti stanovništva. Liječnici, rukovoditelji ustanova, kompletna kantonalna Vlada – svi koji mogu pomoći svojim savjetima i sprovoditi naredbe na što bolji način. Kroz različite načine organiziranja uključili smo i zastupnike u Skupštini da daju prijedloge, kroz Koordinaciono tijelo Ministarstva za privredu tu su predstavnici privrednike i obrtnika, uspostavili smo volonterski servis za podršku starijim osobama. Situacija u kojoj se nalazimo zahtijeva da budemo na raspolaganju svakom stanovniku podjednako. Nastojimo u potpunosti komunicirati sa građanima. Imaju različitih zahtjeva, mnogo očekuju od nas, i javljaju nam ono što se u praksi teško provodi. Svaki problem razmatramo na sjednicama Štaba, tražimo rješenje, a onda ih obavijestimo.

Kakva je saradnja sa općinama? Osim privatne inicijative vlasnika jedne poljoprivredne prodavnice gospodina Hubjera, malo se radilo na dezinfekciji ulica i njihovom pranju. Zašto?

Koordinirano radimo na provođenju mjera zaštite. Najveći dio posla je na Kantonalnom štabu, ali insistiramo na većem angažmanu i uključenosti gradskog i općinskih štabova. Naređeno je Gradskom štabu da radi dezinfekciju i pranje ulica dva puta sedmično.

Podrška sa viših nivoa vlasti

Osim mjera restrikcije ljudi i privrednici očekuju konkretne mjere za zaštitu radnih mjesta, šta se radi na tom planu?

Svi smo svjesni potrebe da, osim spašavanja života, što nam je prioritet, moramo iznaći načine za spas privrede i radnih mjesta. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisit će u mnogome i od mjera koje će donijeti viši nivoi vlasti, jer Budžet BPK Goražde ima limitiran potencijal. Kroz Koordinaciono tijelo Ministarstva za privredu koje smo zadužili da okupi privrednike i obrtnike, nastojati ćemo analizirati moguće načine pomoći privredi i pripremiti set mjera. Vjerujem da ćemo to vrlo brzo vidjeti. Već smo dali preporuku Gradskoj upravi u vezi sa smanjivanjem naknada za javne površine i prostore u vlasništvu Grada, a ova preporuka Kantonalnog štaba je izvršena.

Koliko BPK Goražde može izdržati bez pomoći viših nivoa vlasti?

Ovo nije problem BPK Goražde nego problem cijele države i, jednako kako smo podnijeli situaciju koja nas je pogodila i pogađa, jednako tako ćemo trebati pomoć viših nivoa vlasti u sanaciji posljedica. Podržavam stav Vlade BPK Goražde kojim se traži 3 miliona KM od Ministarstva financija Federacije BiH za pomoć kantonima u poduzimanju mjera prevencije u borbi protiv COVID-19. Uvijek smo imali podršku viših nivoa, i ne sumnjam da će to i dalje ostati tako. Zahvalni smo na pomoći i donacijama naših privrednih subjekata, kao i mnogih pojedinaca i organizacija, zahvaljujući kojima smo osposobili izolatorij i nabavili dio potrebne medicinske i zaštitne opreme.

Do sada se malo radilo na psihosocijalnoj zaštiti stanovništva, na dežurni telefon nakon 16 sati javlja se medicinska sestra, hoćete li to unaprijediti?

To je aktivnost koju provodi Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija Goražde“ i pohvalno je da su usluge prilagodili situaciji u kojoj se nalazimo. Nastojat ćemo ovu uslugu učiniti dostupnijom svim građanima.

Iz Vaših obraćanja se može zaključiti da članovi Kantonalnog štaba rade volonterski. Čega su se to odrekli i koliko štab broji članova?

Štab inače broji 7 članova, ali je u trenutnom stanju nesreće proširen na 21. Svi u Štabu su maksimalno posvećeni zaštiti stanovništva. Kako bismo javnosti dodatno pokazali svoju posvećenost, jednoglasno je usvojen moj prijedlog da se svi članovi Štaba odreknu svih naknada za rad u stanju nesreće.

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba