Da li su se političari spremni odreći svojih privilegija i kome se u javnom sektoru ne bi trebale dirati plate

Federalni parlamentarci kažu kako će postići dogovor o smanjenju plata u javnom sektoru, ali da se mora voditi računa o tome ko prima 900, a ko 2.000 KM

Pojedini političari u BiH samoinicijativno su odlučili izdvajati dio primanja u humanitarne svrhe dok traje pandemija koronavirusa, a članovi Vlade RS-a doniraće polovinu svoje martovske plate u korist Fonda solidarnosti tog entiteta.

Federalne parlamentarce smo pitali da li podržavaju prijedlog o smanjenju plata u javnom sektoru, koga bi trebalo izuzeti, te jesu li lično spremni na odricanja. Zastupnik SDA Salko Zildžić smatra da bi izabranim i imenovanim zvaničnicima odmah trebalo smanjiti plate na iznos prosječne u FBiH.

Prvi za primjer

– Imajući u vidu pad javnih prihoda, kao i neizvjesnost mnogih branši koje su bukvalno stale sa poslovnim aktivnostima, neminovno je da ćemo rebalansirati budžete. Smanjenje plaća ne može se izbjeći, a mi moramo biti primjer. U narednim mjesecima minimalno pola plaće dijeliću onima u mojoj okolini koji su pogođeni trenutnim dešavanjima, rekao je Zildžić.

Njegova kolegica Kenela Zuko, sukladno zaključcima Kolegija SDA, smatra da u javnom sektoru treba ograničiti plate koje prelaze iznos prosječne.

– Izuzetak trebaju biti uposleni u zdravstvu, policiji, vojsci, Civilnoj zaštiti, vatrogasnim i inspekcijskim službama. Što se tiče mog doprinosa, spremna sam izdvojiti dio ličnih primanja. Mišljenja sam da bi to najbolje bilo kroz program Vlade FBiH, kako se pojedinačne inicijative ne bi dvojako shvatale, a posebno bi bilo korisno kada bi to bilo sistemski riješeno u Parlamentu FBiH, kazala je Zuko.

Šefica Kluba SBB-a Azra Hadžić-Bećirspahić ističe da određenim kategorijama, posebno policiji i zdravstvenim radnicima, treba povećati platu, s obzirom na posao koji rade.

– Koliko god da im se poveća, malo je za ono što rade u ovim teškim momentima. Što se tiče javne službe, treba smanjiti platu, ali treba napraviti selekciju jer neko radi za 900 KM, a neko ima više od 2.000 maraka. Lično sam spremna izdvojiti od svoje plate koliko god treba, rekla nam je Hadžić-Bećirspahić.

Dopredsjedavajući Zastupničkog doma i kadar HDZ-a BiH Mladen Bošković odgovorio je da podržava ideje o umanjenju primanja, te da će konačan stav biti usaglašen sa svim zastupnicima.

– Trebamo, a mislim i da jesmo, svi biti maksimalno senzibilizirani kad je u pitanju rješavanje pitanja i problema izazvanih bolešću Covid-19, odgovorio je Bošković.

Alma Kratina, predsjednica Kluba DF-GS, mišljenja je da svako u svom domenu solidarno mora nositi teret krize.

– U vanrednim okolnostima treba smanjiti plate procentualno shodno visini primanja i iznos koji bude na raspolaganju prebaciti u fond čije je formiranje najavio premijer FBiH. Ovo bi, svakako, predstavljalo izraz solidarnosti, ali iznosi koji će se prikupiti nisu nešto što je rješenje za olakšavanje poslovanja malim i srednjim preduzećima niti može značajno pomoći radnicima pri ostvarivanju radničkih prava i poboljšanja položaja u cijelosti, rekla je Kratina, dodavši da je spremna dati dio primanja i da je sigurna da većina kolega već to čini.

Nihad Čolpa, zastupnik Građanskog saveza, rekao nam je da su mnoge odgovorne države poduzele drastične mjere za spas svoje privrede, te da tako treba postupiti i BiH.

– Izabrani i imenovani dužnosnici svih nivoa vlasti trebaju podnijeti najveći teret, od članova upravnih i nadzornih odbora do nosilaca najviših funkcija u parlamentima i vlasti, a kojih u BiH ima više od deset hiljada. Ukoliko se donese odluka o smanjenju primanja, onda izabranim dužnosnicima treba umanjiti primanja za duplo u odnosu na radnike u javnom sektoru, naglasio je Čolpa, dodavši da bi policija i zdravstvo morali biti izuzeci koji zaslužuju nagradu.

Potvrdio je spremnost da se odrekne dijela svojih primanja, a rješenje vidi i u obustavi finansiranja političkih stranaka i preusmjeravanju novca u posebne fondove.

Ukidanje privilegija

Na novonastalu situaciju SDP je odgovorio uspostavljanjem Fonda za pomoć.

– Pozvali smo svoje parlamentarce, zastupnike, vijećnike, odbornike, načelnike, gradonačelnike, direktore u javnim preduzećima i rukovodstvo partije da se odreknu dijela svoje plaće u naredna tri mjeseca, te da taj iznos uplate na donatorski račun u SDP-u. O prikupljenim sredstvima i kome su ona uplaćena SDPBiH će blagovremeno upoznati javnost, rekao je šef Kluba SDP-a Damir Mašić.

Predsjednica Kluba Naše stranke Sabina Ćudić saglasna je da se plate u javnom sektoru moraju smanjiti, te da treba krenuti od zakonodavne vlasti.

– Iznimke su oblast zdravstva, obrazovanja i sigurnosti građana. Vanredna situacija nas mora vratiti razumu kada su u pitanju naše povlastice. Pripremili smo amandmane na nacrt državnog budžeta, koji će u cijelosti ukinuti privilegije koje ne uživaju radnici u realnom sektoru. Primijenit ćemo isti princip u svojim zahtjevima na federalni nivo, najavljuje Ćudić.

Elzina Pirić, šefica Kluba PDA, kazala je da podržava smanjenje visokih plata, ali da se one nipošto ne smiju dirati rudarima, policiji i zdravstvenim radnicima, a u ovu kategoriju uvrstila je i novinare.

– PDA je spremna i podržava odricanje od dijela primanja svih izabranih i imenovanih dužnosnika u BiH, a samim tim i parlamentaraca svih nivoa vlasti, kazala je.

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba