Grad Bihać i Nacionalni park “Una” potpisali Sporazum o prenosu sredstava za nastavak izgradnje puta Ćelije – Štrbački buk

Danas su gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i v.d. direktora JP Nacionalni park “Una” Alen Zulić potpisali Sporazum čiji predmet je prenos sredstava između Grada Bihaća i Nacionalnog parka u iznosu od 663.882,64 KM, a čija je namjena nastavak izgradnje lokalnog puta Ćelije – Štrbački buk.

– Radi se o transferu koji je Grad Bihać ostvario od Vlade FBiH putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma ostvario sredstva od 800.000 KM iz Budžeta FBiH u svrhu realizacije projekta II faze izgranje lokalnog puta Ćelije – Štrbački buk. Dio tih sredstava u iznosu od oko 660.000 KM transferiramo Nacionalnom parku koji će provoditi postupak javne nabavke za odabir izvođača radova za izgradnju puta, dok će Grad Bihać, pored izdavanja neophodnih dozvola, voditi i postupak eksproprijacije zemljišta na trasi tog lokalnog puta. Ostatak sredstava od oko 140.000 KM neće biti dostatan za to, ali ćemo osigurati dodatna vlastita sredstva za eksproprijaciju i tako pokazati opredijeljenost i podršku izgradnji osnovne komunalne i putne infrastrukture u Nacionalnom parku, koji je nukleus razvoja turizma u našem gradu i šire, rekao je gradonačelnik Sedić tom prilikom, te dodao da je nastavak realizacije ovakvih projekata nužan kako bi se sve prirodne ljepote koje posjeduje ovaj kraj stavile u funkciju turizma.

U prilog činjenici da stvari koje se tiču Nacionalnog parka počinju da nailaze na razumijevanje Federalnih vlasti govori i to da će se na narednoj sjednici Parlamenta FBiH naći i Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana lokaliteta Štrbačkog buka kao zone usmjerenog razvoja za period od 10 godina, a čiji nosilac izrade će biti Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Prvi je to od nekoliko regulacionih planova koje je nužno donijeti kada je ovo zaštićeno područje u pitanju.

– Koristim ovu priliku da se zahvalim gradonačelniku na proaktivnom pristupu kad su u pitanju stvari koje su od značaja za sam park, ali i turizam ovog kraja. To je znak da možemo fukcionirati zajedno i kao jedno, te da ćemo se u narednom period sve češće sretati i viđati u ovakvim prilikama. Uz razumijevanje Vlade FBiH ćemo nastaviti razvijati park u svakom pogledu. Ovom prilikom moram pomenuti i drugi značajan projekat, a to je izgradnja regionalnog puta Kulen Vakuf – Martin brod čiju realizaciju očekujemo od JU Direkcije regionalnih cesta USK, a za koji su također transferirana sredstva od strane Federalnog ministarstva okoliša i turzima Vladi USK-a. Nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici i taj projekat ozvaničiti na sličan način, a na zadovoljstvo posjetitelja i svih onih koji tamo žive, rekao je Zulić.