Gradsko vijeće zatražilo smjenu upravljačkih struktura i direktora JP Vodovod Bihać!?

Pored Prijedloga Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Bihaća, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća tačka koja je izazvala najviše rasprave i kritika vijećnika na račun JP Vodovod doo Bihać je Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja pitkom vodom i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, odnosno poskupljenje cijene vode u Bihaću.

Shvatajući inflatorni udar s kojim se naša zemlja susreće i opće poskupljenje cijena, naročito električne energije i goriva kao energenata koji se najviše troše prilikom vodosnabdijevanja, te trendu odlaska običnih radnika iz JP Vodovod, vijećnici su tokom svojih diskusija imali razumijevanja i bili spremni podnijeti politički teret takve odluke.

Međutim, većina vijećnika imala je mnogobrojna pitanja i diskusije o stanju u tom preduzeću, poslovanju preduzeća, (ne)saniranju gubitaka na mreži, problema naplate potraživanja, o politikama zapošljavanja itd., te je s tim u vezi predložen i sa 18 glasova ZA i 10 suzdržanih izglasan Zaključak kojim je gradsko vijeće zaključilo sljedeće:

– Smatramo da je neodgovorno upravljanje preduzećem i neodgovorno postupanje upravljačkih struktura glavni uzrok finansijskog i organizacionog katastrofalnog stanja u kojem se preduzeće JP Vodovod doo Bihać danas nalazi, te da rukovodstvo preduzeća nije uspjelo obezbijediti nesmetano poslovanje preduzeća, što mu je glavni i osnovni zadatak u skladu sa važećim zakonskim propisima.

– Poziva se na odgovornost i traži smjena svih upravljačkih struktura JP Vodovod d.o.o. Bihać zbog neispunjavanja odgovornosti i zadataka u skladu sa zakonom i internim aktima preduzeća, a koje se ogledaju prvenstveno u nepoduzimanju adekvatnih aktivnosti na sanaciji gubitaka, nepoštivanju odluka Gradskog vijeća, katastrofalne politike zapošljavanja, loše naplate potraživanja, nezadovoljstva radnika, te jako loše organizacije rada unutar preduzeća.

Izglasavanje ovog Zaključka od strane Gradskog vijeća postavljeno je kao uvjet je za izglasavanje tačke Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na tarifni sistem i cijene individualne komunalne potrošnje snabdijevanja pitkom vodom i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.