Grčka uvodi promjene na plažama: Sedam pravila koja treba da znate

Pored zaštite i obezbjeđivanja pristupa plažama, nova pravila imaju za cilj i zaštitu životne sredine, ali i zaštitu javnog interesa, te unapređenje turističkog proizvoda.

“Ovog ljeta mnogo toga će se promijeniti na našim plažama”, tim povodom je rekao Kostis Hadzidakis, aktuelni ministar nacionalne privrede i finansija, prenosi “Newsbeast” i dodao:

“Novim zakonom unapređujemo zaštitu naših plaža, postavljamo strožija pravila o njihovom upravljanju i obezbjeđujemo slobodan pristup građanima. Istovremeno, stvaramo efikasniji kontrolni mehanizam, uz korišćenje savremenih tehnologija, u vidu dronova i satelita, a kako bismo obezbijedili da se nova pravila striktno primjenjuju.”

Ministar je napomenuo i da su prošle godine još svi shvatili da se ne šale po tom pitanju, te da će ove godine biti još efikasniji.
Šta donose nova pravila?

Turisti bi pred početak ljetne sezone u Grčkoj svakako trebalo da budu upoznati sa novinama, kojih je ukupno sedam.

1. Iako su ranije sve licitacije za najam priobalnih i plažnih dijelova sprovodile opštine, to sada više neće biti slučaj, jer novi zakon predviđa da će za to biti zadužena Služba za nakretnine. Predviđeno je da licitacija bude organizovana onlajn, te da bude transparentna i da ne postoji mogućnost nikakvih urgencija. Prva primjena ovog zakona odnosi se na licitacije koje će biti završene do 15. maja 2025. godine, da bi kasnije te procedure bile završavane do kraja marta.

2. Na plažama koje podležu visokom nivou zaštite i onima, koje se nalaze u takozvanim “Natura zonama”, neće biti dozvoljen najam, što dalje znači da će na njima biti zabranjeno postavljanje plažnog inventara.

3. Pored toga što novo pravilo navodi da površina svakog iznajmljenog dijela plaže ne smije biti veća od 500 kvadratnih metara, predviđeno je i da ležaljke smiju da budu postavljene najmanje četiri metra od mora. Uz to, najmanje 50 procenata površine jedne plaže mora da ostane slobodno, dok prostor između površina koje su iznajmljene na jednoj plaži mora biti na rastojanju od minimum šest metara.

4. Stroge obaveze su predviđene i za sve one koji zakupljuju dijelove plaža u Grčkoj. Ne samo da će biti u obavezi da osiguraju slobodan, nesmetan i bezbjedan pristup posjetiocima i do same plaže i do mora, već će imati obavezu i da obezbijede adekvatan pristup osobama sa invaliditetom i to na onim plažama koje su predviđene zvaničnom Ministarskom odlukom.

Biće u obavezi i da održavaju čistim dio plaže i obale koji iznajmljuju, te da postave jasno uočljiv znak, na kome će precizno biti navedeni svi detalji o površini plaže koju iznajmljiju, poput podataka o koordinatama i drugi detalji o samom iznajmljenom prostoru. U obavezi su i da vode računa o održavanju ravnoteže ekosistema, ali i morfologije same obale.

5. Besplatno će svi građani moći da preuzmu aplikaciju za mobilne telefone, odnosno tablete i generalno takozvane pametne uređaje, a kako bi oni eventualno odmah mogli i da se žale, odnosno da unesu primjedbu, u slučaju da uoče bilo kakvo prekoračenje na iznajmljenom dijelu konkretne grčke plaže.

6. Kontrola sprovođenja novousvojenih pravila će biti vršena uz primjenu savremenih tehnologija i to najprije uz pomoć dronova i satelita.

7. Utvrđene su, po prvi put i kazne za ometanje slobodnog pristupa posjetilaca moru, odnosno priobalju i samoj plaži. U pitanju su novčane kazne koje se kreću u rasponu od 2.000 pa do čak 60.000 evra. Takođe su zaprijećene i krivične sankcije i to za svakoga ko odluči da samoinicijativno mijenja morsku obalu ili plažu, bez obzira da li ima dozvolu za najam ili ne, prenosi portal Ona.rs.

Izvor vijesti: haber.ba