Hopovac: Neviđeni pokušaj političkog uplitanja u rad policije i izbor Komesara USK

Almin Hopovac, zastupnik u Skupštini USK-a i član Komisije za izbor i imenovanja, kaže kako javnost mora da zna da je u toku nevidđeni atak na policijski sistem u Unsko-sanskom kantonu od strane političkih struktura čije marionete u Skupštini USK čine parlamentarnu većinu i Vladu USK-a.

„Tri su argumenta koja potvrđuju tezu da se policijske strukture žele oslabiti, devalvirati i na koncu staviti pod političku kontrolu od strane sadašnje parlamentarne većine u Skupštini USK-a (NES, SDA, DF): Politizira se i već drugu godinu zaustavlja imenovanje Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara USK.

Već peti put prijedloga Komisije za izbor i imenovanje sa najuspješnijim kandidatima pada na sjednicama Skupštine bez ikakvog obrazloženja. Uglavnom su protiv imenovanja ovog nezavisnog tijela zastupnici NES-a, SDA, DF-a. Izbor Nezavisnog odbora dosad je budžet koštao desetine hiljada maraka, od raspisivanja konkursa, plaćanja rada Komisije za izbor, pa sve do nesagledive štete nepostojanja Nezavisnog odbora i redovno imenovanog Komesara policije.

U toku konkursne procedure svim sredstvima se nastoji opstruirati rad Komisije za izbor i imenovanje od strane gore pomenutih političkih opcija. Kada to ne uspijeva, danas u Službu Skupštine stiže zahtjev kluba NES-a za razrješenje dva člana Komisije imenovanje novih- valjda podobnih, također u jeku konkursne procedure i intervjua sa kandidatima za Nezavisni odbor.

Kako predsjednica Kluba NES-a navodi u obrazloženju, to je zahtjev kluba i ona se uglavnom “slaže sa svojim klubom”. Isto tako, usred konkursne procedure za izbor Nezavisnog odbora, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova (DF) uz saglasnost Vlade u skupštinsku proceduru dostavlja Nacrt izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima i Nacrt izmjena Zakona o policijskim službenicima.

Predložene izmjene Zakona navode na isti zaključak: slabljenje policije, njena devalvacija i na koncu politička kontrola policijskog Komesara i policijskog sistema. Uvaženi ministar se nije udostojio ni konsultirati se Sindikatom, pa ni sa Komisijom koju je isti imenovao za izradu nacrta predloženih izmjena zakona. Javnost treba znati da se sav rad sadašnje Vlade USK sveo na kadroviranje (uglavnom nevješto i mimo zakona) i stavljanje pod političku kontrolu medijskog servisa, policije, javnih preduzeća, zdravstvenih i školskih ustanova.

Ovakve radnje, opasne po sigurnost građana Unsko-sanskog kantona, se ne mogu više nijemo posmatrati. Na koncu se postavlja pitanje: Zašto nekome treba kontrola nad policijskim strukturama? Iskreno se nadamo da će nadležne, kako domaće tako i strane institucije i organizacije koje su zaiteresirane i aktivno prate ovako osjetljive stvari reagirati pravovremeno“, navodi Hopovac.