Leyen: Preporučit ćemo otvaranje pregovora s BiH

Tokom govora na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta ona je ocijenila da je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego za više od jedne decenije.

“Naravno, potreban je još napredak da bismo se pridružili našoj Uniji. Ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju svojih građana da budu dio naše porodice. Zbog toga ćemo danas (12. mart) odlučiti da preporučimo Vijeću otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom”, izjavila je Von der Leyen, prenosi RSE.

Formalnu preporuku će Evropska komisija saopštiti kasnije popodne nakon sastanka kolegijuma.

Izveštaj koji će biti objavljen, prema riječima predsednice Evropske komisije, jeste “činjenična analiza najnovijih dešavanja” te jasna slika stanja u zemlji.

Ona je spomenula da je Bosna i Hercegovina sada u potpunosti usklađena sa vanjskom i sigurnosnom politikom EU, što je prema Von der Leyen, “ključno u ovim vremenima geopolitičkih previranja”.

Spomenula je usvajanje važnih zakona, kao i poboljšanje upravljanja migracionih tokova, pristanak ministarstva pravde da u domaću krivičnu evidenciju uvrsti presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i početak rada upravnog odbora za izgradnju mira..

Izvor vijesti: haber.ba