Nastavlja se progon Tužioca Tulića:Ne može uknjižiti stan u kojem živi

Stambeni borački kredit odobren je Tuliću kao djetetu poginulog borca i zato što nije imao riješeno stambeno pitanje, a stan u kojem je živio i danas je predmet spora

Tužilac iz USK-a Adnan Tulić, koji vodi predmet za trgovinu diplomama protiv Admira Hadžipašića i još nekoliko povezanih predmeta protiv članova iste stranke, nakad A SDA, a današnjeg NES-a, ima dokaze da je Hadžipašić najavio njegovu smjenu. Ta najava koincidira sa predmetom Tužilaštva u Travniku, čiji je glavni tužilac Šemsudin Fuško snimljen u Cazinu sa Rifetom Hozanovićem, osnivačem stranke.

Istraga protiv Tulića vodi se pod sumnjom za obmanu pri dobijanju kredita za stan.

SELEKTIVNA ISTRAGA

Dugogodišnji redovni profesor obligacionog prava na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Bihaću Genc Trnavci iznio nam je pravno mišljenje o osnovanosti utvrđivanja pravne činjenice vanknjižnog vlasništva, kao prethodnog pitanja, u predmetu koji vodi Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona protiv tužioca Adnana Tulića.

Tužilaštvo u činjeničnom opisu krivičnog djela koje tužitelju Tuliću stavlja na teret inter alia navodi “iako je znao da je prethodno faktički stekao vlasništvo na navedenom stanu kao vanknjižni vlasnik, na osnovu prethodno zaključenog predugovora sa firmom DSF Invest d. o. o. 2019. godine”. Tužilaštvo u činjeničnom opisu bića navodnog krivičnog djela neosnovano polazi od činjenične premise, kao da je neosporno, prima facie, utvrđeno, da je navodno Tulić “znao da je prethodno faktički stekao vlasništvo na navedenom stanu kao vanknjižni vlasnik”, upozorava profesor Genc.

Tulić i ovo uzima u prilog tezi da je istraga protiv njega selektivno pokrenuta, odnosno da bi se suspendirao i uklonio sa predmeta koje vodi za trgovine diplomama i da mu se onemogući kandidatura za glavnog tužioca u USK-u.

Profesor Genc, osim što ukazuje na temeljno nepoznavanje instituta građanskog prava, da se na temelju predugovora ne može steći vlasništvo na bilo kojoj stvari, posebno nekretnini, ovakvu činjeničnu premisu naziva neosnovanom i paušalnom, čak i zlonamjernom.

– Prethodna pitanja u krivičnom postupku mogu biti samo pravna, što znači da to ne mogu biti procesna ili činjenična pitanja. Tužilaštvo SBK-a u ovom predmetu neosnovano i nezakonito prejudicira činjenično pitanje vanknjižnog vlasništva, a radi se o činjeničnom zaključku koji pritom nije potkrijepljen bilo kakvim dokazima. Suprotno proizvoljnom stanovištu Tužilaštva SBK-a, sve činjenice ukazuju na to da Adnan Tulić doista nije vanknjižni vlasnik na predmetnom stanu, podsjeća Trnavci.

Prije svega, Fond je taj koji je u postupku dodjele kredita utvrdio da Adnan Tulić, kao podnosilac prijave za kredit, i njegova supruga u vrijeme prijave za kredit nemaju u vlasništvu stan ili kuću.

PRIJAVNI OBRAZAC

Stoga je rješenjem ZK ureda Općinskog suda u Bihaću napisano: “Da bi se mogao izvršiti upis vlasništva na predmetu prodaje, neophodno je izvršiti etažiranje istih radi formiranja posebnih etažnih jedinica stanova”, objašnjava profesor obrazloženje Općinskog suda u Bihaću kojim je odbijen Tulićev zahtjev za uknjižbu predmetnog stana.

– Adnan Tulić prilikom podnošenja prijavnog obrasca za dodjelu kredita nije pokušao bilo koga prevariti, obmanuti, dovesti u zabludu, jer je kritičnom prilikom u prijavnom obrascu izričito skrenuo pažnju Fondu na činjenicu zaključenja predugovora, koji u to vrijeme, pa ni dan-danas nije ispunjen, zaključuje profesor Trnavci, pitajući se otkuda pravo Tužilaštvu SBK-a da tužilačkom odlukom osporava vlasništvo prodavca na predmetnoj nekretnini kada za to nije ni nadležno.