Netreperljivost Stranke demokratske akcije i Pomaka se nastavlja

Kako tokom cijele kamapanje, tako i tokom sinoćne debate na RTVUSK, kandidat Abdić iznio je niz paušalnih, netačnih i neistinitih informacija. Jedna u nizu je i da Grad Bihać Vladi FBiH nije uputio zahtjev za dodjelu na korištenje kasarne “Orljani”, a u cilju formiranja poslovne zone, odnosno stvaranja prostora za preseljene dijela namjenske vojne industrije u Bihać.

 

Tačno je da je federalni premijer Fadil Novalić zajedno sa zastupnikom Abdićem prilikom predizborne posjete Bihaću 2022. godine posjetio i kasarnu Orljani, ali se tamo nije htio uslikati, vjerovatno s razlogom, kao što s razlogom Vlada FBiH nije odgovorila na akt za koji je Abdić rekao da nije uopšte poslan.

 

Potpuno ista priča je kada je u pitanju pokretanje dijela proizvodnje firme Krupa kabine u Bihaću, a to na sreću menadžment te firme i zna.

 

Abdić je tvrdio i da sredstva za projekat atletske staze na stadionu od strane Vlade FBiH nisu izdvojena zbog neispravnosti projektne aplikacije, a istina je da se takvi projekti dodijeljuju isključivo po političkoj liniji, bez obzira na aplikaciju, koja je bila 100% uredna, kao što su bile uredne i aplikacije za ambulantu u Orašcu (220 hiljada KM) i dio nedostajućih sredstava za natkrivanje kanala Drobinice (125 hiljada KM) koja su dodijeljena. Te aplikacije poslane su zajedno sa aplikacijom za atletsku stazu, kao prijedlog drugih članova njegove stranke, dok njegov prijedlog Novalić nije uvažio.

 

Slično se desilo i sa projektom nogometnog terena sa vještačkom podlogom za koji mu je sredstva obećao lično tadašnji član predsjedništva Šefik Džaferivić, ali na sreću sredstva za taj projekat u iznosu od oko 600 hiljada KM obezbijeđena su Budžetom Grada.

 

Nadalje, Abdić je spominjao eksproprijaciju zemljišta za put kroz NP “Una”. Sredstva za tu svrhu, kao i izgradnju sportskog bazena u Prekounju obećao mu je Premijer USK Mustafa Ružnić kroz Program kapitalnih investicija USK iz sredstava dodijeljenih od Vlade FBiH kredita MMF-a. Program kapitalnih investicija USK donešen je i usvojen bez tih projekata.

 

Izgleda da ipak ni “dovlačenje sredstava” s viših nivoa ne ide na mišiće, a u laži su kratke noge!