Pandemija bi mogla da ostavi bez posla 25 miliona ljudi

Pandemija bi mogla da ostavi bez posla 25 miliona ljudi

Međunarodna organizacija rada procijenjuje da bi epidemija korona virusa mogla da pokrene svjetsku ekonomsku krizu i dovede do gubitka posla 25 miliona zaposlenih.

Ta agencija Ujedinjenih nacija, sa sjedištem u Ženevi, danas je saopštila da bi “međunarodno koordinisani odgovor” mogao da pomogne u ublažavanju zaštitom radnika od gubitka posla, fiskalnim podsticajima i podrškom za radna mjesta i plate.

Međunarodna organizacija rada (MOR – ILO) je iznijela niz scenarija o uticaju COVID-19 na ekonomiju, procijenjujući da će nezaposlenost u svijetu porasti između 5,3 miliona i 24,7 miliona ljudi.

To je dodatnih 25 miliona na 188 miliona nezaposlenih koliko je MOR predvidjela krajem prošle godine u svojoj godišnjoj prognozi.

MOR je konstatovala da je globalna finansijska kriza iz 2008-2009. godine povećala nezaposlenost u svijetu za 22 miliona ljudi.

“Pad zaposlenosti također znači velike gubitke prihoda za radnike”, saopštila je MOR predstavljajući preliminarnu procjenu.