Pare danas na racunima gradjana

Nakon sto je Vlada FBiH zaprimila od JP Aerodrom Bihac Sporazume o naknadi i prenosu vlasnistva za potpisane nekretnine na podrucju aerodrom Bihac zakljucno sa 31.08.2022.godine a koje su prosle zakonsku provjeru, Vlada FBiH je dana 19.09.2022.godine doznacila za ove Sporazume novac. JP Aerodrom je po automatizmu danas isplatio iznos od 1.081.582,80 KM prema potpisnicima.

Sporazuma o naknadi i prenos vlasnistva. Od ukupnog broja po Javnom pozivu od 05.08.2022. JP Aerodrom Bihac se do sada javilo oko 60% u vezi navedenog Sporazuma gdje smo zakljucilo oko 32 % Sporazuma za one nekretnine koje su usaglasene katastarski i gruntovno i na kojima nema spornih zabiljezbi.

 

Za one katarske cestice na kojima ima odstupanja katastarski i gruntovno i na kojima treba sprovesti ostavnsku raspravu da ce iste ce po zavrsetka procesa usaglasenjas resorna sluzba grada Bihaca pripremiti Sporazum. Za jedan dio parcela iz ovog Javnog poziva podneseni su zahtjevi za cjepanje nakon dobijene saglasnosti od stane vlasnika nekretnina da bi se stvorili uvjet za Sporazum.

Ono sto je bitno napomenuti da je novac osiguran od strane Vlade FBiH za nastavak procesa eksproprijacije i da sa zaokruzenjem ovog dijela faze eksproprijacije imati povrsinu oko 520.000m2 sto je dovoljno da se izgradi sva potrebna infrastuktura a ostatak zemljista od 160.000 m2 ce sluziti kao zastitni pojas sukladno prvoj fazi aeronauticke studije..