POMAK-NiP-NS u budućnosti će u Skupštini USK-a nastupati kao blok 3B

Pokret za modernu i aktivnu Krajinu – POMAK, 

Narod i pravda – NiP, 

Naša stranka – NS

Bihać: 29.11.2022. godine

Danas, 29.11.2022. godine u Bihaću, predstavnici Pokreta za modernu i aktivnu Krajinu – POMAK, Naroda i pravde – NiP i Naše stranke – NS održali su press konferenciju na temu Formiranja vlasti USK.

 

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Imajući u vidu društveno političko i ekonomsko stanje u kojem se nalazi naš kanton, a koje se ogleda primjerice u rapidnom iseljavanju, naglom opadanju nataliteta, općenito zaostajanju u razvoju i brojnim drugim manifestacijama smatramo ključnim brzo formiranje programske većine koja želi napraviti zaokret i rješavati brojne kamene spoticanja na putu razvoja USK.

 

U tom smislu smo nakon dužih ali produktivnih razgovora usaglasili dokument pod nazivom Sporazum o formiranju vlasti USK. Ovaj sporazum u kojem su definirani precizni principi međusobne saradnje strana potpisnica te konkretne aktivnosti i projekti koji su cilj te saradnje, predstavlja platformu za formiranje vlasti USK i aktivnosti te vlasti.

 

Na temelju ovog dokumenta razgovarat ćemo sa potencijalnim partnerima oko uspostave skupštinske većine koja će imati kapacitet za formiranje vlasti na području našeg kantona.

 

Sporazumom smo, osim pravila međusobne saradnje svih budućih partnera, definirali konkretne projekte i aktivnosti buduće vlasti sa preciznim rokovima. Tako npr. želimo da buduća vlast donese:  Zakon o porijeklu imovine i formiranju Ureda za provedbu zakona; Zakon o sukobu interesa; Zakon o robnim rezervama USK; Program destimulacije odlaska mladih sa područja USK; Program ekonomskih reformi USK, s posebnim fokusom na poslovne/industrijske zone općina i gradova USK; Program razvoja turizma i turističkih potencijala na području USK; Program reforme javne uprave; Program reforme obrazovanja; Program opremanja i obuke policijskih struktura i struktura civilne zaštite; Prostorni plan USK.

 

Isto tako želimo da u fokusa rada buduće vlasti USK bude: formiranje posebnog odjela Kantonalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije; financijska konsolidacija i rekonstrukcija Kantonalne bolnice ”Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać, te unapređenje usluga izgradnjom Dijagnostičkog centra; izgradnja (jedinstvenog) objekta policijske stanice i vatrogasnog doma u Velikoj Kladuši; ekološko zbrinjavanje otpada, te zatvaranje nelegalnih i ekološki neprihvatljivih deponija otpada; rješavanje statusa Drvne industrije Sanica; brza cesta Velika Kladuša – Cazin – Bihać; magistralna cesta Bihać – Bosanska Krupa; rješavanje problema korita rijeke Ižnjice i otpadnih voda u urbanom dijelu općine Ključ; nabavka besplatnih udžbenika i radnih sveski kao i osiguranje besplatnog prevoza za sve učenike od 1. do 9. razreda osnovne škole; izgradnja sportske i kulturno-obrazovne infrasturkture, boračke populacije i brojna druga pitanja koja su sastavni dio Sporazuma.

 

Jedan od ključnih kriterija kojim ćemo se voditi jeste da budući nosioci izvršnih funkcija ne mogu biti pripravnici, zatim, ljudi koji imaju pravosnažne presude za djela protiv službene i druge odgovorne funkcije i ljudi koji su pravosnažno osuđeni na zatvorsku kaznu bez obzira o kojem djelu je riječ.

 

Vjerujemo da nitko koje politički i moralno odgovoran neće imati razloga da ne podrži naša nastojanja i ne prihvati sadržaj ovakvog dokumenta koji je budućim partnerima otvoren za njegova unaprjeđenja i poboljšanja.

 

Press služba

 

POMAK, NiP i NS