Potonuli brod bivše vlasti ne zna se ponašati u opoziciji

Teško je biti vlast, a još teže ne biti.
Ova izreka najbolje opisuje očaj i zajedljivost našeg gradskog “trojca”.

Dok jedan piskara pod svojim imenom i prezimenom drugi vješto koristi službenu stranicu Grada Cazina i time zloupotrebljava ovaj administrativni resurs u cilju moje diskreditacije i opravdanja svoje sramote.

Općepoznato je da svako svoje kršenje i zanemarivanje zakona vi pravdate prebacivanjem krivice na druge. Isprazno i licemjerno.

Nije ova vlast protiv svoje djece i omladine. U nepunih šest mjeseci rukovođenja pokazali smo da možemo i znamo bolje. Kroz mnogobrojne značajne projekte, aktivnosti i programe, poslali smo jednu snažnu i ohrabrujuću poruku za ovaj narod.
Nismo se bavili praćenjem negativnih komentara upućenih aktuelnom premijeru i vladi, nismo prijetili ženama bužimskih šehida i radovali se žrtvama korone. A nismo ni diplome prodavali.

Kroz povećanje studentskih stipendija, granta privatnim vrtićima, subvencije kupovine prve nekretnine mladih bračnih parova, povećanje porodiljnih naknada, usvajanja novih Pedagoških standarda, pripreme novog Zakona o visokom obrazovanju, granta za rekonstrukciju školskih objekata, usvajanja inicijative o angažmanu socijalnih radnika u školama, inicijative o proširenju vrtićkih kapaciteta u gradskom vrtiću Cazin, delegiranja inicijative o dodjeli 300 KM svakom maturantu u kantonu, inicijative za studente s invaliditetom te brojnih drugih, pokazali smo da itekako brinemo o onom što je najsvjetlija tačka našeg društva – o našim đacima, maturantima i studentima.

O podobnim policijskim službenicima bi se tek dalo govoriti, ipak je to voda u kojoj baš vi najbolje plivate. Kroz takve mehanizme godinama ste zastrašivali građane šaljući im patrole na kućna vrata za svaku izgovorenu rijeć koja vam nije bila po ćeifu.

Prema tome, konstatacija da je neko politički instruisao današnji prekid maturijade nikako ne stoji.

Treba se naučiti primiti kritiku, a pritom ne poludjeti.
I, malo više čitati zakone.