“Priča o rahmetli majoru Salihu Omerčević”

Na današnji dan 26.Juna 1993.god u rejonu Hasinog Vrha poginuo je rahmetli major Salih Omerčević iz Gornjea Koprivna član komande 5.Korpusa.

Salih Hasiba Omerčević je rodjen 29.11.1966 u mjestu Gornja Koprivna. Bio je komandant 504. Brigade, kasnije se prikljucio komandi 5. Korpusu.

Dobitnik je odlikovanja “Zlatni ljiljan” i “Srebreni štit” poginuo je 26.6.1993 na Hasinom Vrhu.

Danas sportska dvorana u Cazinu nosi naziv po rahmetli Salihu.

Neka je vječni rahmet heroju.