Prestanimo širiti paniku i beznađe

Piše: dr. Omer Abdul-Kafi / Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prestanite slijediti frustrirajući pristup: ”Allah se rasrdio na nas!”; ”Džamije su nas odbacile!”; ”Ka’ba je tužna!”, itd.

Šejtanska metodologija i pristup je upravo ubacivanje očaja i gubljenje nade u Allahovu milost.

Koronavirus se proširio diljem zemaljske kugle, ali mi znamo, hvala Allahu, načine kako to spriječiti.

Zaboravljamo da se kuga bila proširila u vrijeme hazreti Omera, r.a., jednog od najčasnijih i najodabranijih ashaba.

Zaboravljamo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio tri godine u izolaciji sa svojim malobrojnim sljedbenicima i bili su prisiljeni da u toku izolacije jedu lišće zbog ekstremne gladi. Pa, je li neko od njih rekao da je ta izolacija bila znak Allahove srdžbe prema njima?!

U očaj padaju i nadu u Allahovu milost gube samo nevjernici.

Dosta je očaja, frustracije i beznađa!

Kao što Ka’ba nije tužna, tako ni cijela zemlja nije tužna, već Allah želi da čuje naše iskrene dove, Allah želi da se pokajemo, da učinimo iskrenu tevbu, da pokucamo na vrata Njegove milosti i da kod Njega utočište potražimo.

Dok je na ovome svijetu vjernik će biti na iskušenjima, kao što dolazi u ajetu: ”Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’ i da u iskušenje neće biti dovedeni?” (El-Ankebut, 2.)

A što se tiče samog šejtana, on je taj koji te tjera da se predaš, da očajavaš i razmišljaš o srdžbi Uzvišenog Allaha, Koji je Sâm sebi propisao milost, objavivši: ”A milost Moja obuhvaća sve.” (El-A’raf, 156.)

Zato, obradujte, a ne rastjerujte!

Olakšavajte, a ne otežavajte!

I budite ključevi dobra, a katanci zla!

Izvor vijesti: saff.ba