Problem među partnerima: Cvijanović nezadovoljna potezima Konakovića

Predsjedavajuća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je danas zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova BiH i resornom ministru Elmedinu Konakoviću u kojem se traži očitovanje MVP-a o upućenom dopisu Stalnoj misiji BiH pri Ujedinjenim nacijama.

 

Naime, u dopisu su se, kako se ističe u Cvijanovićevom pismu, zahtijeva od predstavnika BiH pri UN da na 11. hitnom zasjedanju Generalne skupštine UN podrži Prijedlog rezolucije “Principi koji podržavaju sveobuhvatan pravedan i trajan mir u Ukrajini”, te da, u ime BiH, prihvati status kosponzora predmetne rezolucije.

 

– Kako ste se Vašim dopisom od 22. februra 2023. godine oglušili o stav Predsjedništva BiH u vezi sa pridruživanjem i kosponzorstva predmetne Rezolucije, Kabinet Predsjedništva BiH od Ministarstva inostranih poslova zahtijeva da sadržaj svojih instrukcija prema DKP mreži BiH, uključujući i konkretan slučaj, striktno uskladi sa stavovima Predsjedništva – navodi se u dopisu koji je u posjedu RTRS-a.

 

U dopisu se ističe da u konkretnom slučaju, u skladu sa rezultatom procedure usaglašavanja u okviru Predsjedništva, jedini formalan stav kojeg predstavnik BiH može iznijeti na 11. hitnom posebnom zasijedanju Generalne skupštine OUN jeste suzdržanost po pitanju pridruživanja Rezoluciji, odnosno odbijanje prihvatanja statusa kosponzora.

 

Na osnovu zahtjeva Ministarstva inostranih poslova od 16. februara, dodaje se u dopisu, prema već ustaljenoj proceduri, kabineti tri člana Predsjedništva BiH izjasnili su se po pitanju eventualnog pridruživanja BiH Rezoliciji i prihvatanju statusa njenog kosponzora, na način da nije postignuta saglasnost u okviru Predsjedništva na osnovu čega slijedi da isključivi stav kojeg predstavnik BiH može zvanično iznijeti na 11. posebnom zasijedanju Generalne skupštine OUN jeste suzdržanost po pitanju pridruživanja Rezoluciji, odnosno neprihvatanje statusa kosponzora Rezolucije.