Rad ili nerad nove Vlade USK-a

Kažu o bivšim i mrtvim sve najbolje pa ću se ja pozabaviti novom Vladom Nijaza Husića.

Nakon sto dana Vlade Nijaza Husića imali smo jednu preskonferenciju gdje su bili i svi ministri u Vladi ali i predsjedavajući Skupštine i njegovi zamjenici Zikrija Duraković Ines Delić te Mladen Lonić.

Na izlaganju premijera osobno po svakom ministarstvu dalo se zaključiti da je Vlada u sto dana vise uradila nego neke druge u cijeloj godini.

Ono što je razlika od neki prethodni Vlada i samog premijera je činjenica da ne iskače s naslovnica portala koji u glavnom djeluju na teritorija Usk-a.

Od bitniji stvari koje su se mogle čuti je povećanje budžeta ali i samog povećanja budžeta za ministarstvo za pitanje boraca na skoro dvanaest milijuna konvertibilni maraka.Ono što je još bitno je i da će USK-a napokon imati i prvog čovjeka policije.

Ono što se moglo iščitati po društvenim mrežama a odnosilo se na tu preskonferenciju je sama njena transparentnost.Ono što se moglo izritati na društvenim mrežama je da stanovnici Usk-a zele u budućnosti imati ovakve preskonferencije na kojima će Vlada pologati  račune onima koji su ih i birali.

Ono što je sigurno da će javnost Usk-a motriti svaki korak nove Vlade  zbol loši iskustava u prošlosti.