Rad sa strankama u prostorijama JU “Služba za zapošljavanje USK” Bihać obustavlja se u potpunosti

Sva redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih lica pomjeraju se do daljnjeg, a nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije.

Svi ostali poslovi vezani za rad sa strankama vršit će se elektronskim putem u prilogu ili putem pošte (JU“Služba za zapošljavanje USK“ Bihać, Branislava Đurđeva br.1, 77000 Bihać). Prijava na evidenciju – Dostaviti potpisanu Izjavu u prilogu (u obavezi ste zaokružiti pod 1 –a, pod 2 –a,b,c,d,e,f,g, 3 i 4, potpisati i napisati datum.

Tamo gdje korisnik naših usluga treba nešto lično da potpiše, Izjavu ili Zahtjev radi ostvarivanja prava pored potpisanog dokumenta na istoj stranici gdje je potpis – do potpisa će staviti prednju stranu svoje ličnu karte i zajedno uslikati dokument, te takav e- mailom proslijediti Birou rada po mjestu stanovanja putem e-mail adresa u prilogu).

U prilogu, također, dostavljate i ostale dokumente – obrazac odjava porezne uprave JS 3100- ukoliko se prijavljujete iz radnog odnosa, potvrda o mjestu mjestu prebivališta (CIPS), lična karta, prekid ugovora o radu ili Odluka o prestanku radnog odnosa- ukoliko se prijavljujete iz radnog odnosa, ime oca, broj telefona.

Sve navedene dokumente treba dostaviti u prilogu e-maila ili sve dokumente kompletirati i dostaviti putem pošte.

Općinski biroi rada na sljedećem LINKU.     

The post Rad sa strankama u prostorijama JU “Služba za zapošljavanje USK” Bihać obustavlja se u potpunosti appeared first on usn.ba.

Izvor: usn.co.ba