SDA traži da se objave imena osoba kojima je određena mjera kućne samoizolacije

Kolegij Stranke demokratske akcije (SDA) održao je danas sjednicu na kojoj je donio niz zaključaka koji se odnose na aktuelnu kriznu situaciju i mjere vlasti zbog pandemije koronavirusa.

Zaključke kolegija SDA objavljujemo u cijelosti:

1. Pozivamo građane BiH da se u interesu zaštite vlastitog zdravlja i zdravlja ostalih ponašaju odgovorno i da poštuju sve mjere koje su propisale nadležne institucije u vezi sprečavanja širenja korona virusa.

2. Pozivamo nadležne intitucije da interesu sprečavanja širenja epidemije objave imena osoba kojima je određena mjera izolacije, i da pooštre sankcije za nepridržavanje propisanih mjera.

3. SDA osuđuje neodgovornost i pasivnost predsjedavajućeg Vijeća ministara Zorana Tegeltije koji do sada niti jednu ekonomsku mjeru u vezi sa epidemijom virusa nije predložio na usvajanje Vijeću ministara, niti Parlamentarnoj skupštini BiH. Pozivamo ga da hitno omogući usvajanje budžeta BiH, osigura pomjeranje plaćanja PDV-a do kraja mjeseca i omogući usvajanje drugih mjera za ublažavanje posljedica epidemije i za podršku realnom sektoru. Upozoravamo predsjedavajućeg Vijeća ministara da će snositi odgovornost za sve posljedice koje će nastati zbog njegove ciljane blokade rada Vijeća ministara.

4. Pozivamo skupštine na državnom, entiteskom, kantonalnom i općinskom nivou da hitno usvoje rebalanse budžeta imajući u vidu usporavanje privrede i sljedstveno očekivano smanjenje prihoda stavljajući u prioritet preusmjeravanje finansijskih sredstava na saniranje posljedica epidemije.

5. SDA od svih institucija zahtijeva da se za vrijeme proglašenog stanja nesreće izazvane pandemijom korona virusa u javnom sektoru značajno ograniče plaće koje prelaze visinu prosječnog ličnog dohotka.
Izuzetak od ovoga trebaju biti uposleni u zdravstvu, policiji, vojsci, civilnoj zaštiti i inspekcijskim službama.

Sredstva koja se ostvare na ovaj način trebaju biti usmjerena u odgovarajuće fondove i iskorištena u što efikasniju borbu protiv pandemije i saniranja ekonomskih posljedica.

6. Pozivamo Vladu FBiH da pristupi otkupu svih viškova prehrambenih artikala, garantuje otkup i poveća robne rezerve.

7. Pozivamo Vladu FBiH i kantonalne vlade da osiguraju dodatne količine sjemena, mineralnih đubriva i ostalih sredstava za proljetnu sjetvu.

8. Pozivamo Agenciju za bankarstvo da se sa komercijalnim bankama usaglasi i garantuje moratorij na otplatu kredita fizičkim i pravnim licima sve dok traje stanje prirodne nesreće.

9. Tražimo od Upravnog vijeća i guvernera Centralne banke da u skladu sa svojim nadležnostima hitno definiraju set mjera koje bi pomogle saniranju ekonomskih posljedica izazvanih korona virusom.

10. Pozivamo sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom lijekova i medicinske opreme da učine sve potrebno na razvijanju domaće proizvodnje onih lijekova i opreme koji su potrebni u borbi protiv epidemije virusa.