Šef srpske diplomatije najavio jačanje saradnje sa SAD na sastanku sa Hilom

Đurić je do postavljenja za ministra spoljnih poslova bio ambasador Srbije u SAD.

Kako je saopšteno, Đurić i Hil su razgovarali o jačanju bilateralne saradnje.

“Značajno unapređenje srpsko-američkih odnosa direktan je odraz osnažene globalne pozicije Srbije – najpre kao lidera u regionu, a zatim i kao partnera od poverenja u međunarodnoj sferi.

Tu politiku stvaranja prijateljstava i partnerstava nameravamo posebno da intenziviramo u narednom periodu”, rekao je Đurić.

On je ocenio da su politički, ekonomski i kulturni odnosi dve zemlje poslednjih godina “doživeli pozitivni preobražaj”.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je saopštilo da spoljnotrgovinska razmena Srbije i SAD dve uzastopne godine beleži rekordni iznos od 1,2 milijarde dolara i da Srbija najveći izvoz usluga u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija ostvaruje u SAD.

Izvor vijesti: haber.ba