U narednim danima izmještanje migranata iz Bihaća na Lipu

Migranti BIRA
– Dok se govori o novim slučajevima koronavirusa, više od 2000 migranata slobodno hoda po gradu, to nikoga posebno ne brine, poručuje bihaćki gradonačelnik, koji je shodno naredbama Kantonalnog kriznog štaba dužan sprovesti odluku o izmještanju migranata sa gradskih ulica

BIHAĆ, 19. marta – To će se, kako je danas najavljeno desiti u narednim danima. Bihać nema vlastitih resursa za provođenje odluke, ali ima lokaciju – Lipa nadomak Bihaća, o kojoj se do sada niko nije očitovao, za koju je barem za  sada saglasna Međunarodna organizacija za migracije, čiji su stručnjaci obišli teren,  pokušavaju da osiguraju opremu ali  nemaju vlastitih sredstava.  U isčekivanju donatora i reakcije Evropske komisije, bihaćki gradonačelnik poručuje – bilo pomoći ili ne, iako će biti teško u narednim danima migranti sele na Lipu. Sutra će biti uspostavljen sistem vodosnabdjevanja, agregat je osiguran, ali još uvijek se traga za šatorima. Čim se osiguraju šatori, počinje i izmještanje migranata na Lipu.

U namjerama da se migranti, njih više od 2000 izmjeste sa gradskih ulica, bihaćkom gradonačelniku za sada jedino pomoć pruža Vlada Kantona, koja je posredstvom Civilne zaštite, izdvojila novac za te namjene.  Prvi čovjek Kantona Mustafa Ružnić, održao je danas i sastanak sa predstavnicima Međunarodne  organizacije  za migracije (IOM). Razgovaralo se o  hitnoj potrebi uspostavljanja kampa za prihvat migranata na lokaciji, van naseljenih područja, za koju postoji saglasnost Gradskog vijeća Bihać. Ovo bi,  prioritetno,  doprinijelo  naporima za širenje zaraze korona virusom, te vodilo i  konačnom zatvaranju kampa BIRA , rečeno je. U fokusu razgovora bile su  i mjere koje se poduzimaju u USK, shodno izdatim naredbama, nakon  što je proglašeno stanje nesreće zbog coronavirusa, a odnose se na migrantsku populaciju. Prema njima,  upravitelji prihvatnih centara  moraju osigurati izolacione prostorije u koje bi se mogli izmjestiti sumnjivi slučajevi migranata i tražioca azila iz tih  prihvatnih centara, vršiti nadzor nad poštivanjem mjera samoizolacije u izolacionim sobama. Također, zabranjeno je  kretanje i izlazak migranata izvan četiri  privremena  prihvatna centra na području USK , kao i svaki drugi vid kretanja migranata na području USK kao i  prevoz.