Udruženje „Freelance“ u BiH uputilo žalbu Ombdusmenima za ljudska prava BiH

Od samog osnivanja, UFUBIH upućuje na nepravednost naplaćivanja doprinosa za zdravstveno osiguranje s obzirom da ne podrazumijevaju pristup ličnom zdravstvenom osiguranju. Drugim riječima, pored obaveze plaćanja ovog doprinosa, nemamo prava koja proizilaze iz iste.

Žalba ukazuje na sistemsku diskriminaciju koja se vrši primjenom Zakona o doprinosima te Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Kroz pravnu argumentaciju, Udruženje ovom Žalbom traži od Institucije Ombdusmena za ljudska prava u BiH da utvrde postojanje sistemske diskriminacije od strane zakonodavne i izvršne vlasti te da, u skladu s tim, donese odredbu o poduzimanju hitnih mjera na način da se naloži ukidanje diskriminatornih odredbi do izmjena novih zakona kojima se omogućava pristup pravima.

Vrijedi napomenuti da je prije tri godine, tačnije u maju 2021. godine, Institucija ombdusmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini već ukazala da je potrebno uvesti promjene po ovom pitanju. Naime, povodom žalbe makroekonomskog analitičara, Faruka Hadžića, Institucija ombdusmena za ljudska prava u BiH je donijela preporuku:

  • Vladi Federacije BiH
  • Federalnom ministarstvu finansija
  • Federalnom ministarstvu zdravstva

Preporukom se traži da izmijene Zakon o zdravstvenom osiguranju, a koji će biti usklađen sa prijedlogom Zakona o doprinosima. Preporukom se također ukazuje i na važost izmjene trenutnih zakonskih odredbi. Glavni cilj ovih preporuka je bio da se zaštite prava građana koji imaju obavezu plaćanja doprinosa od 4%, npr. frilenseri, a nemaju pravo na zdravstveno osiguranje.

Međutim, vladajuće strukture i donosioci odluka nisu uklonile ovu diskriminatornu praksu. Udruženje se čvrsto nada da će Institucija ombdusmena za ljudska prava u BiH potvrditi svoj stav od prije tri godine te hitno zatražiti od zakonodavne i izvršne vlasti ukidanje diskriminatornih praksi.

Izvor vijesti: haber.ba