Vijeće ministara usvojilo Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa

Vijeće ministara BiH izjasnilo se danas o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na razini Bosne i Hercegovine u novom tekstu nakon što hitno dobije mišljenje Ureda za zakonodavstvo BiH.

Inače, ovaj zakon je jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom, kako su evropski zvaničnici više puta naglašavali tokom diplomatskih posjeta koje su učestale u BiH u posljednjem periodu.
Saopštenje Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po žurnoj proceduri novi tekst Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama na razini Bosne i Hercegovine, s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije i međunarodnom praksom u tom području.

Donošenjem ovoga zakona, koji je predložilo Ministarstvo pravde, ispunjava se jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu europskih integracija BiH i jedan od ključnih uvjeta za dobivanje statusa kandidata.

Cilj zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti u institucijama na razini BiH, odnosno uklanjanje privatnih utjecaja na donošenje odluka, jačanje integriteta, objektivnosti, neovisnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javne dužnosti, prevencija i borba protiv korupcije te jačanje povjerenja građana u institucije Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonom, uz široko definiran sukob interesa sukladno standardima Vijeća Europe, precizirane su obveze i odgovornosti nositelja javnih funkcija, nespojivosti u obnašanju druge funkcije ili posla uvođenjem jasnih i jedinstvenih pravila koja ograničavaju obnašanje više funkcija ili poslova.

Prijedlog zakona sadrži, među ostalim, odredbe о dužnosti podnošenja izvješća o financijskom stanju i imovini nositelja javne funkcije i njegovih bliskih srodnika, provjeri navedenih podataka i javnom objavljivanju registra nositelja javnih funkcija i njihove imovine, kao i odredbe o osnivanju samostalnog, neovisnog sedmočlanog povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na razini BiH.

Sukladno odredbama ovog zakona nositelj javne funkcije u institucijama na razini BiH dužan je povjerenstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju podnijeti izvješće o financijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike, sukladno stanju na dan izbora ili imenovanja, a nakon toga na godišnjoj razini, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Podaci iz javnog registra imovine nositelja javnih funkcija, njihovih bliskih srodnika i povezanih osoba u institucijama na razini Bosne i Hercegovine će biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici povjerenstva, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. prenosi n1

Izvor vijesti: haber.ba