𝐃𝐚𝐧 𝐳𝐚𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚 – 𝟕 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐚𝐫 

𝒁𝒆𝒍𝒆𝒏𝒂 𝑨𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒗𝒂𝒛𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒉𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒎 𝒛𝒂 𝒛𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒅𝒓𝒖𝒄𝒋𝒂 𝑫𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒅𝒂 

 

Danas (7 oktobar) se, po četvrti put od ustanovljavanja, obilježava Dan zaštite Dinarida. Obilježavanjem Dana zaštite Dinarida, ukazuje se na važnost prirodnog i kulturnog naslijeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno – istorijskih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Evropi. 

 

U tom cilju ove godine želimo da ukažemo na važnost implementacije 𝐄𝐯𝐫𝐨𝐩𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐳𝐞𝐥𝐞𝐧𝐨𝐠 𝐝𝐨𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐚, 𝐨𝐝𝐧𝐨𝐬𝐧𝐨 𝐙𝐞𝐥𝐞𝐧𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 za Zapadni Balkan za budućnost zaštićenih područja Dinarskog luka.

 

“Jedan od ključnih prioriteta Zelene agende za Zapadni Balkan jeste zaustavljanje gubitaka biodiverziteta i integrisanje ciljeva Strategije EU o biodiverzitetu za 30% zaštićenih područja i 10% strogo zaštićenih područja do 2030 godine. U tom smislu ohrabruje činjenica da je u svim zemljama Dinarskog luka povećana aktivnost na uspostavljanju zaštićenih područja, sa naročito značajnim povećanjem broja novih zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.” – 𝐢𝐳𝐣𝐚𝐯𝐢𝐨 𝐣𝐞 𝐠𝐝𝐢𝐧 𝐙𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐫𝐝𝐚𝐤, 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐤 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚.

 

Međutim, dinamiku uspostavljanja novih zaštićenih područja uglavnom ne prati i uspostavljanje adekvatnih upravljačkih struktura, donošenje potrebnih planskih dokumenata, kao i finansijska održivost.

 

Zelena agenda, kao i uz nju vezani mehanizmi finansiranja pružaju velike mogućnosti za dizanje profila zaštićenih područja i za postizanje njihovog efikasnijeg upravljanja. Upravo kroz ovaj proces očekuje se snažnije zalaganje u cilju kreiranja sistemskih rješenja za finansiranje zaštićenih područja.

 

„Ovo je značajno sa jedne strane da obezbijedi efikasnost obavljanja osnovnih funkcija novih zaštićenih područja, a sa druge strane relaksiranje velikog broja postojećih zaštićenih područja od potrebe obezbjeđivanja finansijske održivosti kroz masovni turizam i privredno iskorištavanje šuma, a sve u cilju povratka njihovoj primarnoj funkciji – zaštiti prirode“ – 𝐫𝐞𝐤𝐚𝐨 𝐣𝐞 𝐠𝐝𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐚𝐫𝐢𝐥𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐥𝐢𝐜́, 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐤 𝐔𝐩𝐫𝐚𝐯𝐧𝐨𝐠 𝐨𝐝𝐛𝐨𝐫𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐚 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚𝐢𝐝𝐚 𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐨𝐠 𝐩𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐔𝐧𝐚 𝐮 𝐁𝐈𝐇.

 

Zelena agenda za Zapadni Balkan prepoznaje da važna područja biodiverziteta često imaju prekogranični značaj i da je neophodan pristup koji počiva na koordinaciji prekograničnih područja i regiona. 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐚 između nadležnih organa u postupku proglašenja i upravljanja zaštićenim područjima ključni je faktor za ostvarivanje bolje sinergije i kvalitetnog upravljanja mrežama zaštićenih područja i ekološkim mrežama.

 

Stoga želimo da skrenemo pažnju da 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐜́𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐮𝐜̌𝐣𝐚 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐫𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐥𝐮𝐤𝐚, koja trenutno čine više od 𝟏𝟎 % 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐞 𝐨𝐯𝐨𝐠 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚, u zajedničkoj aktivnosti državnih institucija, civilnog društva, biznis sektora i lokalnih zajednica mogu ostvariti važne doprinose za Evropski zeleni dogovor kao nove strategije Evropske unije u cilju moderne, klimatski neutralne i konkurentne ekonomije, koja efikasno koristi resurse.

 

U tom smislu i 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐨𝐯𝐢 𝐃𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚 kao regionalna organizacija 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐯𝐚𝐣𝐮 𝐧𝐚 𝐮𝐧𝐚𝐩𝐫𝐞đ𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐝𝐧𝐣𝐞 i uspostavljanje regionalnih mehanizama za koordinaciju zajedničkih aktivnosti koji će doprinijeti efikasnoj implementaciji Zelene agende u cilju unapređenja zaštićenih područja.