Budžet za sve građane:NAŠA DJECA

Grad Bihać je suočen s dugotrajnim procesom negativnih demografskih kretanja, prije svega u padu nataliteta, starenju populacije i iseljavanju stanovništva, a na žalost, do sada niko nije pokazao zanimanje za negativan demografski trend. Broj novorođenih je u stalnom padu, a veliki broj mladih ljudi koji pripadaju genetivnoj populaciji trajno odlazi.

Šutnja o ovom problemu dovela nas je u poražavajuću situaciju da mladi sve više tonu u apatiju i jedini izlaz vide u odlasku u inostranstvo.

Prema statističkim podacima broje rođene djece 2008. godine u Bihaću je bio 650, a 10 godina kasnije, 2018. 456, što predstavlja dramatičan pad za 30%.

Ove školske godine 2022./2023. u cijelom gradu Bihaću u školske klupe po prvi put je sjelo samo 386 prvačića, a nekada je taj broj bio i 5 puta veći.

Ovi podaci su zvanični, i predstavljaju najmanji broj upisane djece ikada zabilježen u obrazovnom sistemu Grada Bihaća.

Na bazi tih podataka slobodno se možemo zapitati, da li ovako mali broj prvačića predstavlja najavu demografskog sloma u Bihaću?

Radi svega navedenog, krajnje je vrijema da se Grad Bihać počne ozbiljno baviti donošenjem strategije i mjera koje imaju za cilj ohrabriti mlade ljude da ostanu u Gradu Bihaću, i uputi im jasnu poruku da će doći do pozitivnih promjena kada je u pitanju porodica, naša djeca i mladi.

Mlada generacija, čak i ona koja je sada u osnovnom obrazovanju, mora dobiti jasan signal da se Grad Bihać njih nije odrekao, a to se mora vidjeti kroz organizovan pristup i djelovanje institucije Grada, prvenstveno kroz trošenje budžetskog novca u svrhe koje predstavljaju prioritete, prvenstveno usmjerene na porodicu, djecu i mlade.

Rješenje vidim jedino u vođenju kvalitetne socijalne i ekonomske politike okrenute prema našim građanima, a Grad Bihać, mora voditi demografsku i pronatalitetnu politiku koja će vratiti osjećaj mladim ljudima da su potrebni i da neko u Gradu Bihaću vodi politiku u njihovu korist.

U okviru projekta ”NAŠA DJECA”, kao gradonačelnik, uvešću mjere koje imaju cilj podršku pronatalitetnoj politici u Gradu Bihaću i jačanja uloge porodice, koje podrazumijevaju, između ostalog, formiranje Službe za demografski razvoj, a zatim direktnu stimulaciju pronatalitetne politike kroz povećanje broja porodica sa pravom na dječiji doplatak i druge naknade i pogodnosti u Gradu Bihaću.

Uvođenje pronatalitetnog dodatka koji se povećava za svako naredno novorođeno dijete u porodici, povećanje prostornih, finansijskih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta u predškolskim ustanovama, znatno veće subvencioniranje troškova boravka djece u vrtićima, posebno za porodice sa više djece, i dodjelu školske opreme učenicima osnovnih i srednjih škola.

Projekte podrške za dječiju zaštitu, utvrđuje naknade za zaposlene i nezaposlene majke.

Apsolutni prioritet u gradu Bihaću treba da imaju mjere za povećanje nataliteta koje će podsticati i finansirati grad Bihać, i u tu svrhu moramo koristiti sva raspoloživa sredstva.

Roditeljstvo, majčinstvo i socijalna osjetljivost treba da bude najaktuelnija tema u našem Gradu, a pitanje porodice i majčinstva biće u mome fokusu kao Gradonačelnika.

Cilj je da jednim sveobuhvatnim programom pokrenem niz mjera koje treba da podstaknu rađanje djece u Bihaću, ali i ublaži odliv mladih ljudi u inostranstvo.

Naši susjedi su to odavno shvatili poput Karlovca, Bjelovara, Opatije, Sinja,Varaždina, Slavonskog broda, Šibenika, Vrgorca, Osijeka, Metkovića, Pule, Rijeke, Zagreba, Vrbovskog, Jastrebarskog, Novog Marofa, i niza drugih gradova primjenjuju slične mjere, a najbolji primjer je mala podravska općina Molve od 2.000 stanovnika, koja za prvorođeno dijete izdvaja čak 20.000 KN ili više od 5.000 KM, a pozitivni rezultati su već postali vidljivi na zadovoljstvo tamošnjih građana.

Nama ne trebaju biti prioritet igrališta po kojima se ubrzo neće niko igrati ili bazeni u kojima neće imati ko plivati, nama trebaju djeca i mladi na kojima svijet i ostaje jer je demografija temelj ekonomskog, društvenog i ukupnog razvoja grada Bihaća, te iz tog razloga se zalažem za ovaj projekt koji predviđa mjere koje su hitne, neophodne i ne trpe odlaganje.

PRIORITETNE MJERE ZA REALIZACIJU PROJEKTA ”NAŠA DJECA”

1. Jednokratna naknada za prvorođeno dijete – 500 KM

2. Jednokratna naknada za drugorođeno dijete – 700 KM

3. Jednokratna naknada za treće i svako slijedeće dijete – 1.000 KM

4. Mjesečna finansijska pomoć nezaposlenim majkama –300 KM,

5. Godišnja financijska pomoć porodicama s četvero i više djece

čija su primanja ispod visine prosječnog ličnog dohotka

prema podacima Zavoda za statistiku FBiH –500 KM,

6. Finansiranje kamata za mlade bračne parove koji kupuju prvu

nekretninu na području grada Bihaća u punom iznosu,

7. Pomoć bračnim parovima za vantjelesnu oplodnju 50% iznosa

8. Sufinansiranje naknade za vrtić drugog i svakog slijedećeg

djeteta u svim vrtićima na području grada Bihaća,

9. Pomoć za nabavku školskog pribora za osnovnu školu djeci čiji roditelji

imaju primanja ispod visine prosječnog ličnog dohotka

prema podacima Zavoda za statistiku FBiH – u punom iznosu,

10. Podrška za nabavku školskog pribora za srednju školu, učenicima čiji

roditelji imaju primanja ispod visine prosječnog ličnog dohotka

prema podacima Zavoda za statistiku FBiH – u punom iznosu,

11. Nagrada za učenike generacije osnovnih i srednjih škola u prvoj akademska godina nakon upisanog fakultete, mjesečno po 200 KM.

GRAD BIHAĆ POŠTUJE SVOJE PENZIONERE

Socijalna briga za ljude, pogotovo penzionere sa najnižim primanjima, potpuno je zapostavljena u našem društvu, a penzioneri su osuđeni da žive teško, ispod svakog minimuma.

Penzioner spadaju u najugroženiju, ali i najodgovorniju kategoriju našeg društva i svoje obaveze izvršavaju redovno, a kako žive oni sami znaju najbolje. Budžet grada Bihaća je i njihov budžet i imaju pravo da osjete mogućnosti koje postoje, a ne da budu samo usputna pojava.

Penzioneri su žene i muškarci koji su izgradili ovo što danas imamo, a mladi kada vide kako se društvo loše odnosi prema njima, sutra vide sebe i kako će se društvo ponašati i prema njima, i to je sigurno, zajedno sa svim ostalim lošim stvarima i nebrigom prema ljudima, možda i presudan razlog za odluku o odlasku.

Iznos koji predviđam sigurno nije dovoljan, ali je znak pažnje i brige prema našim penzionerima, da znaju da nisu ostavljeni i da Grad Bihać poštuje njihovo dostojanstvo i cijeni njihov doprinos izgradnji Bihaća..

Prema Projektu ”Grad Bihać poštuje svoje penzionere”, sredstva iz Budžeta Grada bi bila doznačena u vidu dvokratne pomoći penzionerskim domaćinstvima sa najnižim i zajamčenim penzijama tokom kalendarske godine, na način da će svakom penzionerskom domaćinstvu iz pomenute kategorije biti dodjeljena finansijska pomoć po 200 KM, dva puta godišnje, u martu i decembru.

Također, našim sugrađanima koji su u stanju socijalne potrebe obezbjedit ću civilizovan, adekvatan i opremljen prostor, kako tanjir hrane ne bi čekali na cesti ispred Javne kuhinje, što je svakodnevna slika.

Ako je migrantima u Gradu Bihaću obezbjeđen normalan, suh i zagrijan prostor za objedovanje, onda je sigurno da to možemo i moramo učiniti za naše sugrađane koji su u stanju socijalne potrebe.

#proBUDIMOBihać NEZAVISNI KANDIDAT

ZA GRADONAČELNIKA GRADA BIHAĆA

Amarildo Mulić, mag. oec.