Dobili ukupno 20 mjeseci zatvora zbog zapošljavanja supruge “političara” Hamzića

Jasenko Smajić je osuđen na osam mjeseci zatvora, odnosno dvije godine uslovno, dok su Omer Delalić i Adisa Mehić osuđeni na po šest mjeseci zatvora, odnosno po dvije godine uslovno

 

Kako je portal “Avaza” jučer objavio, Općinski sud u Tuzli donio je prvostepenu presudu u krivičnom postupku protiv Jasenka Smajića, Omera Delalića i Adise Mehić iz Tuzle, kojom su optuženi oglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

 

Oni su kao uposlenici Saobraćajne škole u Tuzli zaposlili Amelu Hamzić, suprugu Nedžada Hamzića, kandidata Narodnog evropskog saveza (NES) za Skupštinu TK.

 

Presuda je objavljena na službenoj stranici Općinskog suda koju prenosimo u cijelosti.

Nisu proveli razgovor sa ostalim kandidatima

– Imenovani su proglašeni krivim što su dana 31.08.2018.godine u Tuzli, radeći kao odgovorna lica – uposlenici u JU “Mješovita srednja saobraćajna škola” u Tuzli i to Smajić Jasenko kao direktor, a Delalić Omer i Mehić Adisa kao profesori, te zajedno kao članovi Komisije za provođenje intervjua u postupku zapošljavanja u školi, ovlašteni da temeljem Odluke o imenovanju komisije od 28.11.2017. godine provedu intervju u postupku zapošljavanja u školama kao i da izvrše bodovanje kandidata po osnovu takvog intervjua, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za zapošljavanje u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK, postupili suprotno svojim ovlaštenjima u namjeri da jednoj kandidatkinji pribave korist u vidu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme za navedenu poziciju, kao i da teže povrijede prava drugih kandidata koju su konkurisali za istu poziciju.

 

Naime, obavljajući konkursnu proceduru imenovani nisu proveli razgovor sa ostalim kandidatima, a u Zapisnik sa intervjua je lažno prikazano da su kandidatkinjama tom intervjuu postavili po tri stručna pitanja, iako su znali i bili svjesni da to nije bio slučaj, niti su kratko obrazložili dodijeljeni broj bodova, na koji način su kandidatkinjama koje sve imaju završenu VSS, dodijeli bodove u razmjeru od 1,5-2,5 boda dok su kandidatkinji koja ima završenu Srednju stručnu spremu, dodijeli maksimalna 3 boda, čime su teže povrijedili prava ostalih kandidatkinja, jer su ih onemogućili da ravnopravno učestvuju u konkursnoj proceduri i na koji način su jednu kandidatkinju stavili u povoljniji položaj na rang listi kandidata, a temeljem koje liste je dana 05.09.2018. godine, direktor škole donio Odluku o prijemu kandidata u radni odnos kao Saradnika za ekonomsko-finansijske poslove na puno i neodređeno radno vrijeme, pribavivši joj na taj način korist u vidu zasnivanja radnog odnosa i prava iz radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Prvostepena presuda

Imenovanim je za počinjeno krivično djelo izrečena uslovna osuda. Smajić Jasenku utvrđena je kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, a Delalić Omeru i Mehić Adisi kazne zatvora od po 6 (šest) mjeseci, s tim da je određeno da se ta kazna neće izvršiti, ako imenovani za vrijeme od 2 (dvije) godine, po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

 

Smajić Jasenku izrečena je sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnost direktora u JU „Mješovita srednja saobraćajna škola“ u Tuzli, kao i svim drugim osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u trajanju od 2 (dvije) godine.

 

Radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i nakon prijema otpravka presude stranke imaju pravo na žalbu – presudi Općinskog suda u Tuzli.

 

Podsjetimo, Nedžad Hamzić je isključen iz Saveza za bolju budućnost BiH (SBB), ali je zanimljivo da ga je preuzeo NES, slično kao i u slučaju kompromitiranog Anela Kljake u Mostaru.

 

Inače, SBB je još u martu ove godine Hamzića isključio iz članstva upravo zbog pogodovanja u zapošljavanju užeg člana porodice, ali i drugih njemu podobnih osoba.