Neozbiljno postupanje pozicije USK , nude dokument, a imali 4.godine za implementaciju?

Poštovani građani, prijatelji jučer čitam Strategiju razvoja zdravstvenog sistema Unsko-sanskog kantona za period 2022-2026.godinu. Kroz navedenu Strategiju riješit će se mnogi problemi pa čak i odlazak mladih iz našeg lošeg zdravstvenog sistema. U Strategiji se definira da su sredstva za realizaciju obezbijeđena, imamo volju i naravno wikipedi-u.

 

Šta je sa Domom zdravlja Bihać?

Šta je sa Kantonalnom bolnicom Bihać?

Šta je s drugim zdravstvenim ustanovama u Unsko-sanskom kantonu?

 

Poštovani stvarno bi neko i povjerovao u sve ovo da nije drugih problema, u suštini oni ne vide probleme, ne znaju kako se finansira zdravstvo, kako funkcioniše zdravstvo i ostali problemi, od kojih su osnovni (pa makar pročitajte i pripremite za sljedeću kampanju ):

 

1. Neadekvatna valorizacija ukupuno izvršenih usluga zdravstvene ustanove, od strane ZZO, što se ogleda u konstantno istom pristupu ugovaranja (bez dinamičke komponente, neusklađenosti cijena ulaznih i izlaznih komponenti), te neprincipijelnoj primjeni odredaba JEDINSTVENE METODOLOGIJE (godina 1950 ) kojom se utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje Ugovora, a što u svojoj konačnici ima za posljedicu PODCIJENJENU VISINU NAKNADE za izvršene usluge.

 

2. Ne postoji strateški plan kapitalnih ulaganja u prostor i opremu od strane osnivača (to ste Vi koji donosite strategiju razvoja), što za posljedicu vrlo često ima „ad hock“ ulaganje na teret vlastiti tekućih sredstava. Navedeni problem ima direktno za posljedicu tehnološku i vremensku zastarjelost prostora i opreme, što utječe na poslovnu sposobnost ustanove da održi svoju likvidnost.

 

3. Niste se dotakli problema neosiguranih lica (jedan od GLAVNIH PROBLEMA ) kojima naša ustanova pruža zdravstvene usluge, što za posljedicu ima veoma visoka potraživanja po tom osnovu koja u konačnici idu ne teret naše kantonalne bolnice iz razloga što su nenaplativa (a Vi vec proglasili je kliničkim centrom)

 

4. Socijalni pristup, administrativno definiranje cijene zdravstvene usluge uz istovremeno tržišni pristup (Zakon o javnim nabavkama) definiraju cijene elemenata kalkulacije, što za posljedicu ima narušavanje relativne strukture kalkulacije cijene zdravstvene usluge.

 

Prvi korak je da smo svjesni problema, svi smo mi građani Unsko-sanskog kantona, tu smo za bolje sutra jer svi smo mi ili bili pacijenti ili ćemo biti pacijenti. Par smjernica kako da riješite problem zdravstva naravno uz zabranu rada u javnim i privatnim ustanovama, uz ugovore o javno-privatnom partnerstvu.

Adnan Redžić.