Jedna od najvećih razvojnih šansi u oblasti zdravstva svakako predstavlja ZU Lječilište Gata

U protekle 4 godine nekoliko sam puta ukazivao na činjenicu da Unsko-sanskom kantonu nedostaje strategija razvoja, odnosno koncept zdravstvene politike. Ovo je prevashodno zadatak Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK i u tom kontekstu upravo je ovo resor koji je najviše pozvan da po tom pitanju nešto uradi.

 

Za vrijeme mog kratkog šestomjesečnog mandata na čelu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK pokušao sam političke aktere i donosioce odluka usmjeriti na ovu činjenicu i dati do znanja da je neophodno pristupiti sistemskom rješavanju problema. Međutim, kao i obično zdravstvo se u USK već 25 godina svodi na uplatu određene sume novca zdravstvenim ustanovama, bez da postoje jasni kriteriji i kontrola tokova novca, istovremeno koristeći ZZO USK uglavnom za potkusurivanje političkih dugova, jačanje stranačkih baza i enormno bogaćenje pojedinaca kojima je ova ustanova godinama „zlatna koka“!

Jedna od najvećih razvojnih šansi u oblasti zdravstva svakako predstavlja ZU Lječilište Gata, koje je godinama od svih politika neopravdano zapostavljeno. U nekoliko navrata sam iznosio viziju rekonstrukcije, pa čak i izgradnje novog banjsko rekreativnog kompleksa sa svim pratećim sadržajima, čime bi Unsko sanski kanton i njegovi građani dobili jedan savremni centar za rehabilitaciju, rekreaciju, aktivni odmor i programirane sportske aktivnosti. Novca, za te svrhe ima više nego dovoljno. Samo na podračunu ZZO USK „leži“ oko 10 miliona KM neiskorištene rezerve. Nažalost u protekle četiri godine Vlada i nadležno Ministarstvo nisu prepoznali potencijal ovog prirodnog resursa, koji i dalje čeka neka bolja vremena. Kozmetičke promjene poput zamjene krova i izgradnje „mini bazena“ u dvorištu postojećeg lječilišta koje ovih dana, valjda u cilju predizbornog marketinga reklamira vladajuća koalicija nisu ono što zaslužuju građani ovog kantona!

Zbog toga je jasno da će strateški cilj nove Vlade USK, na čelu sa PoMAK-om biti izgradnja savremenog centar za rehabilitaciju, rekreaciju, aktivni odmor i programirane sportske aktivnosti na području Gate, čime bi konačno ovaj prirodni potencijal bio na adekvatan način iskorišten i stavljen u funkciju za dobrobit svih građana USK.