NEDATI ZABORAVU HEROJSKE POBJEDE 5 KORPUSA!

OSLOBAĐANJE KASARNE GRABEŽ

Dana 24.10.1994. godine otpočela je jedna od Operacija 5. Korpusa pod kodnim nazivom Grmeč 94. Istog dana jedinice 5 Korpusa su uspjele da u reonu Čekrlija i Barakovca probiju neprijateljske linije i oslobode veci dio Grabeškog platoa i dovedu zloglasnu kasarnu Grabež u poluokruženje. U ranim jutarnjim satima 25.10.1994. godine ostvaren je prvi veliki uspjeh kada su jedinice 502 Viteške brigade oslobodile kasarnu Grabež odakle je 30 mjeseci granatiran Bihać. Već u prva 24 sata operacije oslobođeno je 60 kvadratnih kilometara teritorije. Koliko je situacija bila napeta kod srpske strane svjedoči izvještaj da je u noći sa 25 na 26 oktobar došlo do evakuacije stanovništva iz sela Pritoka, Ripač, Lohovo, Hrgar i Gorjevac. Tog dana je ostvaren neočekivam uspjeh 5 Korpusa od Lohova do Bosanske Krupe. Treći dan Operacije Grmeč 94 oslobođena je Grmuša, Krivodol, Veliki i Mali Radić, Javornjača, Velebit, Gorjevac, Dubovkso, Pritoka, Ripač, Račić, Lohovo, Golubić, Ćukovi, Orašac, Kulen Vakuf što je predstavljalo više od 150 kvadratni kilometara teritorije.
Ovako značajna Operacija još nije od strane Skupštine USK uvrštena u kalendar značajnih datuma te nije ni predviđeno obilježavanje tog datuma.

24.10. 1994.u akciji proboja neprijateljskih linija poginuo je borac 2.bataljna 501. slavne brigade Anel Kozlica.

Pisao:Fikro Bosnić