Petak je jedan od najboljih dana.

Petak je jedan od najboljih dana. U njemu je stvoren Adem, u njemu je umro. U njemu će se puhnuti u Rog i u njemu će se desiti krik.
Zato petkom donosite što više salavata na mene, jer će oni doprijeti do mene. Prisutni upitaše: „Allahov Poslaniče, kako će naši salavati doprijeti do tebe kada će tvoje tijelo istruhnuti?“ On reče: „Allah je zabranio zemlji da jede tijela vjerovjesnika.“

Allahumme salli ala Muhammedin we ala ali Muhammed !