Poslanikovo, s.a.v.s., upozorenje čovjeku koji je prizivao Allahovu kaznu na ovome svijetu…

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se od Enesa ibn Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio jednog čovjeka u Medini koji se bio razbolio i koji je toliko oslabio da su mislili da je to kraj njegovog dunjalučkog života.

Kad je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio u kakvom je stanju, upitao ga je: ”Jesi li možda učio neke dove i tražio nešto od Allaha?” Odgovorio je: ”Jesam. Učio sam dovu: ‘Allahu, ne kažnjavaj me na Ahiretu, već mi umjesto toga ubrzaj kaznu na dunjaluku!”’

Tada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Subhanallah! Ti ne možeš to podnijeti. Zašto nisi učio dovu: ‘Rabbena atina fid-dunya haseneten ve fil-ahireti haseneten vekina azaben-nar – Gospodaru naš, daj nam svako dobro na ovome svijetu i svako dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri.’ Nakon toga je čovjek učio ovu dovu i Allah ga je izliječio.” (Muslim)

Ovo je zapravo bila ideja da se Allahova odredba ili sudbina podredi ljudskoj logici i to rade mnogi. Nekada ljudi pogrešno mole u svojim dovama i uvjetuju Allaha onim što je nespojivo sa Njegovom milošću, pa im Allah dadne ono što su tražili u svojim dovama, kako bi shvatili i prestali sa takvom praksom.

Spomenuti ashab je silno želio da se spasi kazne na Ahiretu, pa je tražio od Allaha da mu tu kaznu zamijeni kaznom na ovome svijetu, da bi mu nakon toga Allahov Poslanik, s.a.v.s., ukazao na ispravan postupak prilikom dove, a to je traženje od Allaha svakoga dobra na ovome svijetu i svakoga dobra na budućem svijetu.

Dešava se da se dijete teško razboli, pa onda čuje svoju majku kako govori: ”Da je bogdo ta bolest mene snašla a ne tebe!” Ta majkina dova i njezine riječi nesumnjivo nose u sebi samilost i ljubav prema njezinom djetetu, ali su one također izraz neznanja. Zašto bi majka morala doviti da bolest njezinog djeteta pređe na nju, kada jednostavno može uputiti dovu Allahu da podari zdravlje i njoj i njezinom djetetu.

Dešava se također da se djeca svađaju u kući, pa majci ili ocu dosadi slušati njihovu svađu i onda kažu: ”Dabogda vas stigla Allahova srdžba! Zašto ne prestanete?!” Takvi roditelji se trebaju zapitati, a šta ako Allah usliša tu njihovu dovu ili kletvu?! Zar Allahovu srdžbu suprotstaviti trenutku dječije svađe?!

Čovjek ne zna kada će se njegova dova poklopiti sa trenutkom uslišavanja, zato riječi njegove dove moraju biti ispravne i mora od Svemogućeg Allaha tražiti samo dobro.

Izvor vijesti: saff.ba