Pročitajte 10 mjera Vlade Federacije BiH za spas ekonomije

Vlada FBiH danas je usvojila Prijedlog zakona o negativnim posljedicama pandemije kornavirusa. Precizno se navodi kako se ovim zakonom stvara obaveza FBiH da osigura minimalne uslove za ublažavanje posljedica po ekonomiju.

Za realizaciju ovog zakona radi se rebalans budžeta i preispitivanje svake stavke u budžetu.

Zakonom se predviđa 10 mjera:

1. Subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja:

– Na nivou FBiH garantujemo uplatu doprinosa na minimalnu plaću radi održavanja zaposlenosti

– Pozivamo i druge nivoe vlasti da svojim mjerama dodatno podrže poslodavce i obrtnike na bazi informacija s terena

2. Zakonom smo svim nivoima vlasti omogućili da mogu vršiti prenamjenu sredstava, iz različitih fondova. Na primjer, sredstva za javna skloništa, naknada od prenamjene poljoprivrednog zemljišta i drugo. Iz ovih sredstava kantoni i opštine trebaju pripremiti programe i osigurati dodatnu podršku za stanovništvo i privredu. Posebno se to odnosi na podršku za djelatnosti kojima je zabranjen ili onemogućen rad, te na ukidanje parafiskalnih nameta i naknada.

3. Zakonom osiguravamo stabilnost svih isplata iz budžeta, penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada

4. Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit

5. Obrtnicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak

6. Obustavlja se obračun i plaćanje zatezne kamate na javne prihode tokom trajanja stanja nesreće i 90 dana nakon ukidanja stanja

7. Obustavljaju se svi pravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci za vrijeme trajanja nesreće

8. Za sva kašnjenja u plaćanju obaveza između poslovnih subjekata obustavlja se obračun zateznih kamata

9. Prekidaju se rokovi zastare dok traje stanje nesreće i 30 dana nakon prestanka stanja nesreće

10. Uspostavlja se Garantni fond za koji će Vlada izdvojiti depozit od 80 miliona KM, a putem kojih će se garantovati plasmani prema malim i srednjim preduzećima. Uz primjenu multiplikatora, malim i srednjim privrednicima će se staviti na raspolaganje 400 miliona KM za potrebe likvidnosti.

Novalić je najavio kako se ovim zakonom kreće u spašavanje ekonomije u Federaciji BiH.

The post Pročitajte 10 mjera Vlade Federacije BiH za spas ekonomije appeared first on usn.ba.