Radončić saopštio da neće više biti na čelu Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje: Ne želim imati direktan doticaj sa donacijama

Mislim da je sada faza kada to tijelo treba prespustiti menadžerima koji znaju šta da rade, kazao je ministar sigurnosti BiH

Ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić kazao je današnjoj press-konferenciji da neće više biti na čelu Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje.

Radončić je rekao kako je BiH od EU kao prvu pomoć dobila 80 miliona i 500 hiljada maraka, a obezbijeđeno je još dvadesetak.

– Također odredili smo kontrakt takčke imzmeđu naših entitetskih i drugoh kriznih štabova sa međunarodnim donatorima. Završili smo posao da sutra Vijeće ministara BiH ako se usvoji, otvori podračun za inozemne i domaće donatore kojem će isključivo raspolagati Vijeće ministara. Znači ono će donositi odluke, nikakav pojedinac. Sa time je u strateškom smislu Koordinaciono tijelo završilo svoju stratešku ulogu. Ono sada postaje, da budem figurativan jedno veliko skladište u kojem će dolaziti humanitarna roba, razne medicinske potrepštine, od kreveta, lijekova, respiratora, testova…. Mislim da je sada faza kada to tijelo treba prespustiti menadžerima koji znaju šta da rade, a da operativno to rade knjigovođe, računovođe i humanitarni operativci. Koordinaciono tijelo sada ima iskustvo i sve koordinate kako da se ta pomoć dijeli. Ja kao ministar sigurnosti i predsjednik jedne velike stranke da budem iskren ne želim imati kontakt s humanitarnim radom jer to mnogo bolje znaju stručnjaci iz tog područja. Ne želim da imam direktan doticaj sa donacijama. Također, Ministarstvo sigurnosti mora nastaviti raditi u svom punom kapacitetu. Imamo i previše posla, kazao je Radončić.

Naglasio je da Korodinaciono tijelo treba voditi neko iz medicinske struke – infektolog, epidemiolog ili vrsni menadžer iz zdravstva.

– Neka nadležni organi odrede ko će to biti, kazao je Radončić.

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba