Sta je istina a sta je  laž? Sta kaže zakon a sta kandidat

Pošto je kandidat za Gradonačelnika Bihaća Amarildo Mulić se u odgovoru na naše traženje njegove biografije žalio na preuranjenost u kampanji, želimo pojasniti našim pratiocima i našem kandidatu da se biografija pojedinca ne može promijeniti u roku od mjesec dana, ona je naša, bez obzira kakva je da je, ono gdje smo bili, bili smo, a isto tako gdje nismo bili, nismo bili i to građani Grada Bihaća treba da znaju, ovo su prijevremeni i vrijeme kampanje je skraćeni, u cilju adekvatne zastupljenosti svih kandidata, kao i pravovremenog obavještavanja Bišćana, smo si uzeli u obavezu da biografije naših kandidata objavimo a one su pogotovo za ove koji obnašaju javne pozicije, direktori, zastupnici, vijećnici Itd…, trebale pod obavezno da budu javne i dostupne i do sada, jer su i u obavezi prema cjelokupnoj javnosti i građanima koji im daju plaće, naknade, paušale, itd.., plaćaju kroz poreze i prinose za njihov doprinos i rad u obnašanju javnih funkcija…, stoga mislimo da je ovo paušalna i potkapacitirana izjava kandidata Amarilda Mulića na njegovoj FB stranici, i mišljenja smo da ne postoji niti jedan element koji bi bio u prilogu njegove teze o „preuranjenoj kampanji“ objavom njegove biografije na našem mediju.

U cilju dodatnog pojašnjenja, analizirali smo Izborni zakona BiH i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje, pojašnjenje smo našli i predstavljamo vam ga u član 3. navedenog Pravilnika (Zabrana vođenja plaćene izborne kampanje za političke subjekte) stav (1) „u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje, političkim subjektima zabranjeno je plaćeno političko oglašavanje putem medija ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim plaćenog političkog oglašavanja o održavanju internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata“. I u član 4. (Zabrana emitiranja i objavljivanja plaćene izborne kampanje za medije) „u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje, medijima je zabranjeno emitiranje i objavljivanje plaćenog političkog oglašavanja političkih subjekata, osim plaćenog političkog oglašavanja kojim se obavještavaju članovi organa i statutarnih tijela političkih subjekata o održavanju internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, pod jednakim uslovima.