U ČIJEM INTERESU RADI MUSTAFA RUŽNIĆ !?

Dok sve Vlade u FBiH i RS traže da se PRODUŽI Odluka Vijeća ministara BiH o zabrani izvoza peleta i ogrijevnog drveta, vlada Kantona sarajevo daje subvencije stanovništvu za kupovinu peleta, Vlada USK i Premijer Ružnić traže da se ta Odluka UKINE, a ukidanje te Odlike znači da će cijena peleta skočiti na preko 1000 KM po toni.