Ustavni sud BiH potvrdio zakonitost i opravdanost postupanja Tužilaštva u predmetu kodnog naziva “PERO”

Ustavni sud BIH je Odlukom br. AP 3100/21 od 3.11.2021. godine u jednom dijelu odbio kao neosnovanu a drugom dijelu odbacio kao nedopuštenu apelaciju PU Centar za obrazovanje VITA PLUS Cazin, a u vezi predmeta ovog Tužilaštva T01 0 KTOVK 0033523 21 protiv pravnih osoba PU VITA PLUS Cazin i Visoka međunarodna škola Cazin i njenih odgovornih osoba Admira Hadžipašića, Gorana Lalovića, Zuhre Hadžipašić, Senada Haurdića, Asmira Nuhića i dr. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinilo krivično djelo – Organizirani kriminal iz čl.342. Krivičnog zakona FBIH (‘Službene novine Federacije BiH’ br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 46/16 – dalje: KZ F BiH),  u vezi sa krivičnim djelima – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz čl.383. KZ F BiH, Krivotvorenje isprave iz čl.373. KZ F BiH, Porezna utaja iz čl.273. KZ F BiH i Pranje novca iz čl.272. KZ F BiH

U ovoj odluci Ustavni sud je, prilikom ocjene osnovanosti apelacije na zabranu rada PU Centar za obrazovanje VITA PLUS Cazin, ustanovio slijedeće: „Posebno, Ustavni sud zapaža da je Kantonalni sud istakao da je prilikom izricanja mjere zabrane imao u vidu veliki broj dokaza, između ostalog iskaze saslušanih svjedoka i nalaz resornog Ministarstva koje je izvršilo stručni nadzor, te da svi dokazi koje je Tužilaštvo dostavilo uz prijedlog za određivanje mjere zabrane nesumnjivo ukazuju na postojanje osnovane sumnje o počinjenju naprijed navedenih krivičnh djela. Osim toga, Kantonalni sud je imao u vidu da o okolnostima konkretnog slučaja postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan od ponavljanja ili završetka pokušanog krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine i više, pri čemu su navedeni dokazi koji na to ukazuju ( sadržaj javnog konkursa za prijem u radni odnos profesora i stručnih saradnika objavljen na apelantovoj faceboook stranici) i posljedice koje je navedenom mjerom potrebno spriječiti. Dakle, prema mišljenju Ustavnog suda predmetna rješenje su donesena u skladu sa zakonom te je u tom kontekstu miješanje u apelantovu imovinu bilo zakonito“

Ovom odlukom Ustavni sud je potvrdio zakonitost i opravdanost dosadašnjeg postupanja Tužilaštva u predmetu kodnog naziva „Pero“ u kojem se istraga bliži završnoj fazi u vidu financijskih vještačenja i drugih preostalih radnji dokazivanja.