Vijećnici pokreta POMAK prezentirali projekat „Smaragdni put“

Radi se o inicijativi koja ima za cilj povezati sve bitne i atraktivne tačke u centru grada i uz rijeku Unu u jednu sveobuhvatnu šetnicu sa mnogobrojnim sadržajima koji bi građane i turiste zadržali na jedinstvenoj pješačkoj ruti, uz rijeku Unu, u centru grada Bihaća sa pregršt lijepih mjesta i zanimljivih sadržaja. 

 

„Bihać je jedinstven po tome što kroz njegov centar prolazi smaragdna ljepotica rijeka Una. To ga čini jedinstvenim u Evropi, a vjerovatno i u svijetu. Upravo to je benefit za koji smatramo da nije u dovoljnoj mjeri iskorišten i koji postepenom realizacijom ovog projekta želimo staviti u funkciju obogaćivanja turističke ponude grada Bihaća, stvaranja nove vrijednosti, ali i kreiranja novih sadržaja u za naše građane“, rekao je Armin Amidžić, direktor Turističke zajednice Bihać.

 

Naime, Grad Bihać je prošle godine po prvi put izdvojio određena sredstva za realizaciju jednog dijela ili prve faze tog projekta, a radi se o izgradnji rekreativnog parka u Midžić mahali, rekonstrukciji postojećih drvenih mostova u Gradskom parku i prema Gradskoj otoci, čemu je prethodila i rekonstrukcija tzv. Smaragdnog mosta. Zatim je produžena i osvijetljena šetnaca od Gradskog parka do SRC Stens, a onda se na osnovu idejnog rješenje Udruženja za prostorne inicijative „Kultivator“ prisupilo i uređenju Gradske otoke.

Kako svi vijećini u Gradskom vijeću, ili bar oni oni su dio većine, prilikom usvajanja budžeta svake godine imaju priliku da predlože određene projekte, u skladu sa finansijskim mogućnostima Grada, obično se svaki vijećnih prirodno trudi da pokuša napraviti nešto u svojoj mjesnoj zajednici. To je naravno pohvalno i nužno, ali kako su potrebe za takvom vrstom infrastrukture uvijek jako velike, a sredstva ograničena, obično se takvim pojedinačnim inicijativama vijećnika uspje malo uraditi, odnosno malo realnih potreba stanovnika zadovojiti.

Upravo zbog toga, uvidjevši ogromnu ekonomsku i društvenu vrijednost ovakvog jednog projekta za cijeli grad, vijećnici pokreta Pomak su ove godine odlučili da udruže sve svoje snage i u Budžet zajednički predlože jedan zajednički projekat, a to je II faza izgradnje „Smaragdnog puta“ koja, nakon uređenja velike Gradske otoke, podrazumijeva sanaciju postojećeg mosta prema Amerikačevoj otoci te izgradnju još dva drvena mosta sa šetnicom od Amerikančevih otoka do Higijenskog.

 

Za tu svrhu u ovogodišnjem budžetu Grada planirano je 500 hiljada KM, od čega je 125 hiljada KM osigurano apliciranjem na višim nivoima vlasti.

„Istrajat ćemo kod Zavoda za prostorno uređenje Bihać koji je zadužen za realizaciju ovog projeta da se do kraja ove godine taj dio realizira, a nadalje, ja kao budući gradonačelnik i Pomak kao politička stranka bićemo istrajni da dalje radimo, obezbijeđujemo projektu dokumentaciju, dozvole i sredstva, kako kroz Budžet Grada, tako i na višim nivoima vlasti, sve dok ne zaokružimo sve ovo što vidite na ovoj mapi za mojih leđa“, rekao je Elvedin Sedić, aktuelni predsjednik Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Bihać i kandidat za gradonačelnika Bihaća ispred Pomaka.