Amela Bunić po struci magistar logopedije otvorila logopedski kabinet pod nazivom Logos

Svjedoci smo da je sve veći porast djece s teškoćama u razvoju i da je sve više djece koja malo ili nikako ne govore. Postojeći kapaciteti su nedovoljni. Mladi i perspektivni ljudi u našem gradu rade na tome da nam pruže bolje uvjete za našu djecu. Donosim vam pozitivnu priču iz našeg grada gdje je Amela Bunić po struci magistar logopedije otvorila logopedski kabinet pod nazivom Logos.

Važno je napomenuti da logoped ne radi samo sa djecom nego i s ljudima svih dobnih skupina kao npr. rehabilitacija govora kod osoba nakon moždanog udara. U kabinetu su dostupne usluge logopedske procjene i dijagnostike, savjetodavni rad s roditeljima, pisanje logopedskog nalaza i mišljenja te usluge logopedskog tretmana.