Bivši Načelnik Opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić nepravosnažno osuđen

Bivši Načelnik Opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić nepravosnažno osuđen zbog krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ FBIH.

Opštinski sud u Bihaću nepravosnažno je osudio Zlatka Hujića – bivšeg Načelnika Opštine Bosanski Petrovac jer je u vremenskom periodu od 01.01.2013. godine do 30.06.2013. godine u Bosanskom Petrovcu, suprotno zakonitom i pravilnom vršenju svoje službene dužnosti i suprotno interesima Opštine Bosanski Petrovac, prekoračio svoje službene dužnosti, usmeno naložio Kecman Nataši, šefici Službe za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost Opštine Bosanski Petrovac, i Suhonjić Safetu, višem referentu za komunalne i stambene djelatnosti Opštine Bosanski Petrovac, da ne izrađuju rješenja, uslijed čega nije izvršeno donošenje rješenja za utvrđivanje obaveza za komunalnu naknadu, zbog kojeg postupanja nije izvršena naplata novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 77.865,90 KM, čime je nanesena šteta Opštini Bosanski Petrovac, a čime je počinio krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1. KZ FBIH.

 

 

 

Zlatku Hujiću Opštinski sud u Bihaću je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri godine od pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Optuženom je izrečena i mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije opštinskog načenika u trajanju od četiri godine od dana pravosnažnosti presude.

 

Oštećenoj Opštini Bosanski Petrovac dosuđen je imovinsko-pravni zahtjev, te je obavezan optuženi Zlatko Hujić da oštećenoj nadoknadi štetu u ukupnom iznosu od 77.865,90 KM.

 

 

 

U odnosu na tačku II optužnice kojom je optuženom stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. stav 1 KZ FBIH optuženi je nepravosnažno oslobođen od optužbe.

 

 

 

Protiv ovakve odluke stranke imaju pravo žalbe

 

Redizajn web stranice je finansirala Evropska unija. Za njen sadržaj isključivo je odgovorno

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i ona ne odražava nužno stavove Evropske unije.